Исторически речник
сумеоновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сумеоновъ, сумеоновьсумеоновасумеоновѹсумеоновъ, сумеоновьсумеоновасумеоновомь, сумеоновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сумеоновѣсумеоновъсумеоновсумеоновъ, сумеоновьсумеоновомъ, сумеоновомьсумеоновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сумеоновꙑсумеоновѣхъ, сумеоновѣхьсумеоновасумеоновѹсумеоновомасумеоново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сумеоновасумеоновѹсумеоновосумеоновасумеоновомь, сумеоновомъсумеоновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сумеоновасумеоновъ, сумеоновьсумеоновомъ, сумеоновомьсумеоновасумеоновꙑсумеоновѣхъ, сумеоновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сумеоновѣсумеоновѹсумеоновомасумеоновасумеоновꙑ, сумеоновѫсумеоновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сумеоновѫ, сумеоновѹсумеоновоѭ, сумеоновоѫ, сумеоновоѧ, сумеоновоюсумеоновѣсумеоновꙑсумеоновъ, сумеоновьсумеоновамъ, сумеоновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сумеоновꙑсумеоновамсумеоновахъ, сумеоновахьсумеоновѣсумеоновѹсумеоновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
сумеоновъ прил притеж ЛИ Симеонов, който е в някакви отношения със Симеон — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... сѵмеоновъ. ꙇюдовъ М Лк 3.30 З Изч М З Гр τοῦ Συμεών сѵмеоновъ семеоновъ Вж. при сумеонъ Нвб