Исторически речник
съходъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съходъ, съходьсъходасъходѹ, съходовсъходъ, съходьсъходасъходомь, съходомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съходѣсъходесъход, съходовесъходъ, съходь, съходовъ, съходовьсъходомъ, съходомь, съходовомъ, съходовомьсъходꙑ, съходовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съходꙑ, съходовꙑ, съходъмсъходѣхъ, съходѣхь, съходохъ, съходохь, съходовохъ, съходовохьсъходасъходѹсъходома
съходъ м Съшествие, слизане [на земята, в земния свят] днѣмь гласомь сповѣдѣ. гь мо  богъ мо. тꙑ свомъ съходомъ моѭ дшѫ вьꙁнесе. отъ не доаанънꙑѧ глѫбнꙑ С 505.21 Изч С Гр συγκατάβασις Нвб Срв споход м спохождане ср ЕтМл РРОДД