Исторически речник
съдрьжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съдрьжатсъдрьжѫ, съдрьжѹсъдрьжшсъдрьжтъ, съдрьжть, съдрьжтсъдрьжмъ, съдрьжмь, съдрьжм, съдрьжмосъдрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съдрьжѧтъ, съдрьжѧть, съдрьжѧтсъдрьжвѣсъдрьжтасъдрьжтесъдрьжсъдрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съдрьжмъ, съдрьжмь, съдрьжмсъдрьжтесъдрьжвѣсъдрьжтасъдрьжахъ, съдрьжахь, съдрьжахсъдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съдрьжасъдрьжахомъ, съдрьжахомь, съдрьжахом, съдрьжахмꙑсъдрьжастесъдрьжашѧ, съдрьжашѫ, съдрьжаша, съдрьжаше, съдрьжахѫсъдрьжаховѣсъдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съдрьжастесъдрьжаахъ, съдрьжахъ, съдрьжаахь, съдрьжахь, съдрьжаах, съдрьжахсъдрьжааше, съдрьжашесъдрьжааше, съдрьжашесъдрьжаахомъ, съдрьжахомъ, съдрьжаахомь, съдрьжахомь, съдрьжаахом, съдрьжахомсъдрьжаашете, съдрьжашете, съдрьжаасте, съдрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съдрьжаахѫ, съдрьжахѫ, съдрьжаахѹ, съдрьжахѹсъдрьжааховѣ, съдрьжаховѣсъдрьжаашета, съдрьжашета, съдрьжааста, съдрьжастасъдрьжаашете, съдрьжашете, съдрьжаасте, съдрьжасте
съдрьжат -съдрьжѫ -съдрьжш несв 1. Прич. сег. деят. като същ. съдрьжѧ м ед ὁ κατέχων За Исус Христос — този, който държи нещо в ръцете си; владетелят, господарят  въꙁдвженъ бꙑваатъ дланьм. съдръжꙙ ꙁемьѭ рѫкоѭ С 456.9 2. Пазя, опазвам, охранявам братѣ. поспѣшъствѹѫще млм [...]ѣ съдръжѧще Е 34б 15 (ю)нотꙿнѣ дш ест(ъ) могѫщ съдръжат свое глѭ жтье посрѣдѣ съблаꙁнъ Р IV 1.22 тъ вь свое памѧт бжсьнѣ съдръжш вꙿсѣхъ дѣлеса.  словеса  мъсл(.) еже естъ кꙿто ꙿто насъ ѹспѣлъ вь вꙿсе жтье свое  сꙿтворлъ. л добро л ꙁъло Р VII 4.15—16 3. Мъча, угнетявам рабъ же бж вдѣвъ ловѣка съдръжма  събна. отъ сълѹвъшїхъ мꙋ ꙁълъ помлова го С 42.5—6 4. Прен. За чувство, мисъл, състояние — обхващам, обземам мнѣ же ѡ прѣсто  хръстолюбьно послѹшані. ѹпражꙿн҄енꙗ мѫенꙗ съѱат. нъ любьвьѭ пае же страхомъ съдръжімъ.  по стнѣ ѹдт м сꙙ прде С 54.17—18 вьс же стрѣгѫштї сьномь съдръжм бѣахѫ. днъ же капклар бѣаше бьдꙙ С 78.2 ꙗко ꙁѣло мꙙ съдръжꙙтъ роꙁльн помꙑсл С 524.24 ꙗкоже нѣкъгда нѣкто саак҄ менемь. тꙙжестѭ пльтолюбвааго бѣса велм съдръжмъ.  въ отъаан бꙑвъ къ велкѹѹмѹ семѹ отьцѹ пртее С 276.11 вьса съдрьжѧ ὁ πάντα κρατῶν Владетелят на всичко, вседържителят [за Исус Христос] прѣдаш рьц м вьса съдръжꙙштааго. бѣсꙑ владѫштааго. морев ꙁапрѣштаѭштааго. стьствѹ вьсемѹ владꙑкѫ С 412.5—6 Изч Е С Р Гр κατέχω ἕπομαι [вар. ἔχω] συνέχω συγκροτέω πιέζω δέχομαι съдръжат Нвб Срв съдържам ОА ВА ЕтМл