Исторически речник
съцѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съцѣнтсъцѣнѭ, съцѣнѧ, съцѣнюсъцѣншсъцѣнтъ, съцѣнть, съцѣнтсъцѣнмъ, съцѣнмь, съцѣнм, съцѣнмосъцѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съцѣнѧтъ, съцѣнѧть, съцѣнѧтсъцѣнвѣсъцѣнтасъцѣнтесъцѣнсъцѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съцѣнмъ, съцѣнмь, съцѣнмсъцѣнтесъцѣнвѣсъцѣнтасъцѣнхъ, съцѣнхь, съцѣнхсъцѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съцѣнсъцѣнхомъ, съцѣнхомь, съцѣнхом, съцѣнхмꙑсъцѣнстесъцѣншѧ, съцѣншѫ, съцѣнша, съцѣнше, съцѣнхѫсъцѣнховѣсъцѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съцѣнстесъцѣнꙗахъ, съцѣнѣахъ, съцѣнаахъ, съцѣнѣхъ, съцѣнꙗхъ, съцѣнѧахъ, съцѣнѧхъ, съцѣнꙗахь, съцѣнѣахь, съцѣнаахь, съцѣнѣхь, съцѣнꙗхь, съцѣнѧахь, съцѣнѧхь, съцѣнꙗах, съцѣнѣах, съцѣнаах, съцѣнѣх, съцѣнꙗх, съцѣнѧах, съцѣнѧхсъцѣнꙗаше, съцѣнѣаше, съцѣнааше, съцѣнѣше, съцѣнꙗше, съцѣнѧаше, съцѣнѧшесъцѣнꙗаше, съцѣнѣаше, съцѣнааше, съцѣнѣше, съцѣнꙗше, съцѣнѧаше, съцѣнѧшесъцѣнꙗахомъ, съцѣнѣахомъ, съцѣнаахомъ, съцѣнѣхомъ, съцѣнꙗхомъ, съцѣнѧахомъ, съцѣнѧхомъ, съцѣнꙗахомь, съцѣнѣахомь, съцѣнаахомь, съцѣнѣхомь, съцѣнꙗхомь, съцѣнѧахомь, съцѣнѧхомь, съцѣнꙗахом, съцѣнѣахом, съцѣнаахом, съцѣнѣхом, съцѣнꙗхом, съцѣнѧахом, съцѣнѧхомсъцѣнꙗашете, съцѣнѣашете, съцѣнаашете, съцѣнѣшете, съцѣнꙗшете, съцѣнꙗасте, съцѣнѣасте, съцѣнаасте, съцѣнѣсте, съцѣнꙗсте, съцѣнѧасте, съцѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съцѣнꙗахѫ, съцѣнѣахѫ, съцѣнаахѫ, съцѣнѣхѫ, съцѣнꙗхѫ, съцѣнꙗахѹ, съцѣнѣахѹ, съцѣнаахѹ, съцѣнѣхѹ, съцѣнꙗхѹ, съцѣнѧахѹ, съцѣнѧхѹсъцѣнꙗаховѣ, съцѣнѣаховѣ, съцѣнааховѣ, съцѣнѣховѣ, съцѣнꙗховѣ, съцѣнѧаховѣ, съцѣнѧховѣсъцѣнꙗашета, съцѣнѣашета, съцѣнаашета, съцѣнѣшета, съцѣнꙗшета, съцѣнꙗаста, съцѣнѣаста, съцѣнааста, съцѣнѣста, съцѣнꙗста, съцѣнѧаста, съцѣнѧстасъцѣнꙗашете, съцѣнѣашете, съцѣнаашете, съцѣнѣшете, съцѣнꙗшете, съцѣнꙗасте, съцѣнѣасте, съцѣнаасте, съцѣнѣсте, съцѣнꙗсте, съцѣнѧасте, съцѣнѧсте
съцѣнт -съцѣнѭ -съцѣнш св Оценя, дам оценка, определя цената на нещо агньцъ  снъ бож. вол҄еѭ на сьпасьнѫѭ страсть съ вам прдетъ.  на продан станетъ. скѹпѹѭштааго жвотворьноѭ кръвьѭ. своѭ мръ. сьцѣнꙙтъ трьмъ десꙙтемь мѣдьнцъ.  пасха наша ꙁаколенъ бѫдетъ С 331.29 да муромъ же стъ раꙁль вонꙗм ѹстроно.  хꙑтростѭ съкѹпьно. трьмь сътомъ сьцѣн днаремъ. а стнꙿно муро же обонꙗвъше мрьтв въскръсаѭтъ. на трехъ десꙙтехъ сьребрьнцѣхъ продаш С 425.24 Изч С Гр συμφωνέω διατιμάω сьцѣнт Нвб Срв [о]ценя, [пре]ценя ОА ВА НТ Дюв ЕтМл БТР АР ДА ЕА