Исторически речник
сѹхоꙗдьць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сѹхоꙗдьць, сѹхоꙗдьцъ, сѹхоꙗдець, сѹхоꙗдецъсѹхоꙗдьца, сѹхоꙗдъца, сѹхоꙗдцасѹхоꙗдьцѹ, сѹхоꙗдьцю, сѹхоꙗдъцѹ, сѹхоꙗдъцю, сѹхоꙗдцѹ, сѹхоꙗдцюсѹхоꙗдьць, сѹхоꙗдьцъ, сѹхоꙗдець, сѹхоꙗдецъсѹхоꙗдьца, сѹхоꙗдъца, сѹхоꙗдцасѹхоꙗдьцемь, сѹхоꙗдьцемъ, сѹхоꙗдцемь, сѹхоꙗдцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сѹхоꙗдьц, сѹхоꙗдъц, сѹхоꙗдцсѹхоꙗдье, сѹхоꙗдесѹхоꙗдьц, сѹхоꙗдъц, сѹхоꙗдцсѹхоꙗдьць, сѹхоꙗдьцъ, сѹхоꙗдець, сѹхоꙗдецъсѹхоꙗдьцемъ, сѹхоꙗдьцемь, сѹхоꙗдъцемъ, сѹхоꙗдъцемь, сѹхоꙗдцемъ, сѹхоꙗдцемьсѹхоꙗдьцѧ, сѹхоꙗдьцѫ, сѹхоꙗдьце, сѹхоꙗдъцѧ, сѹхоꙗдъцѫ, сѹхоꙗдцѧ, сѹхоꙗдцѫ, сѹхоꙗдце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сѹхоꙗдьц, сѹхоꙗдъц, сѹхоꙗдцсѹхоꙗдьцхъ, сѹхоꙗдьцхь, сѹхоꙗдъцхъ, сѹхоꙗдъцхь, сѹхоꙗдцхъ, сѹхоꙗдцхьсѹхоꙗдьца, сѹхоꙗдъца, сѹхоꙗдцасѹхоꙗдьцѹ, сѹхоꙗдьцю, сѹхоꙗдъцѹ, сѹхоꙗдъцю, сѹхоꙗдцѹ, сѹхоꙗдцюсѹхоꙗдьцема, сѹхоꙗдъцема, сѹхоꙗдцема
сѹхоꙗдьць м Постник; човек, който се храни само с постна храна тѣмьже  тꙑ ѧдо. бѫд въ добро брашъно ѣденѣ мѣсто. сѹхоѣдець СЕ 70а 25 Изч СЕ Калка от гр ξηροφάγος сѹхоѣдець Нвб Срв сухоежбина, сухояжбина ж ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА