Исторически речник
съсѣст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съсѣст сѧсъсѧдѫ, съсѧдѹсъсѧдешсъсѧдетъ, съсѧдеть, съсѧдетсъсѧдемъ, съсѧдемь, съсѧдем, съсѧдемосъсѧдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съсѧдѫтъ, съсѧдѹтъ, съсѧдѫть, съсѧдѹть, съсѧдѫт, съсѧдѹтсъсѧдевѣсъсѧдетасъсѧдетесъсѧдсъсѧд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съсѧдѣмъ, съсѧдѣмь, съсѧдѣмсъсѧдѣтесъсѧдѣвѣсъсѧдѣтасъсѣдъ, съсѣдохъ, съсѣдь, съсѣдохь, съсѣдохсъсѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съсѣдесъсѣдомъ, съсѣдохомъ, съсѣдомь, съсѣдохомь, съсѣдохомсъсѣдете, съсѣдостесъсѣдѫ, съсѣдошѧ, съсѣдошѫ, съсѣдоша, съсѣдошесъсѣдовѣ, съсѣдоховѣсъсѣдета, съсѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съсѣдете, съсѣдосте*съсѧдѣахъ*съсѧдѣаше*съсѧдѣаше*съсѧдѣахомъ*съсѧдѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съсѧдѣахѫ*съсѧдѣаховѣ*съсѧдѣашета*съсѧдѣашете
съсѣст сѧ -съсѧдѫ сѧ -съсѧдеш сѧ св За мляко — сгъстя се, пресека се таже гда сꙙ сьсꙙде млѣко  осꙑрѣ. ꙁаградтъ пѫть сьсѹ С 312.6 Изч С Гр ϑρόμβος сьсѣст сꙙ Нвб съседна се диал НГер ЕтМл