Исторически речник
сънѧть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сънѧт, сънѧтьсънѧтꙗ, сънѧта, сънѧтьꙗсънѧтю, сънѧтѹ, сънѧтьюсънѧтмь, сънѧтьмь, сънѧтмъ, сънѧтьмъ, сънѧтмь, сънѧтмъсънѧт, сънѧть, сънѧтсънѧтꙗ, сънѧта, сънѧтьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сънѧт, сънѧть, сънѧтесънѧтмъ, сънѧтьмъ, сънѧтмь, сънѧтьмь, сънѧтмъ, сънѧтмь, сънѧтомъ, сънѧтамъсънѧт, сънѧть, сънѧт, сънѧтмсънѧтхъ, сънѧтьхъ, сънѧтхь, сънѧтьхь, сънѧтхъ, сънѧтхьсънѧт, сънѧтьсънѧтю, сънѧтѹ, сънѧтью
NnDu
сънѧтма, сънѧтьма, сънѧтма, сънѧтма
сънѧть -ꙗ ср 1. Съдилище, съд у юдеите, синедрион прѣдадѧтъ бо вꙑ въ сънѧтѣ. ꙇ на сънъмщхъ бьен бѫдете М Мк 13.9 З 2. Прен. Посвещение, духовно свързване се же дховъно сънѧте СЕ 95b 3 тѣмьже  нꙑнѣ вꙿсѣ. въ добро поспѣшлъ ес. сънѧтью семѹ дховънѹмѹ СЕ 101а 24 Изч М З СЕ Гр πανήγυρις συνέδριον сънѧт сънѧте Нвб Ø