Исторически речник
скврънъна  
скврънъна [СЕ 26b 4] вж скръбьнъ