Исторически речник
стрѣкало  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
стрѣкальство, стрѣкалъство, стрѣкалствострѣкальства, стрѣкалъства, стрѣкалствастрѣкальствѹ, стрѣкалъствѹ, стрѣкалствѹстрѣкальствомь, стрѣкалъствомь, стрѣкалствомь, стрѣкальствомъ, стрѣкалъствомъ, стрѣкалствомъстрѣкальствѣ, стрѣкалъствѣ, стрѣкалствѣстрѣкальства, стрѣкалъства, стрѣкалства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
стрѣкальствъ, стрѣкалъствъ, стрѣкалествъ, стрѣкальствь, стрѣкалствь, стрѣкальстъвь, стрѣкалстъвь, стрѣкальстьвь, стрѣкалстьвьстрѣкалрьствомъ, стрѣкалъствомъ, стрѣкалствомъ, стрѣкальствомь, стрѣкалъствомь, стрѣкалствомьстрѣкальствꙑ, стрѣкалъствꙑ, стрѣкалствꙑстрѣкальствѣхъ, стрѣкалъствѣхъ, стрѣкалствѣхъ, стрѣкальствѣхь, стрѣкалъствѣхь, стрѣкалствѣхьстрѣкальствѣ, стрѣкалъствѣ, стрѣкалствѣстрѣкальствѹ, стрѣкалъствѹ, стрѣкалствѹ
NnDu
стрѣкальствома, стрѣкалъствома, стрѣкалствома
стрѣкало ср Жило, острие ꙗкоже бо враевьст отроц. ꙁмнꙑѧ ꙗꙁвꙑ цѣлꙙтъ ... тако же  съпасꙿ вьсꙙ ꙁьлꙑѧ внꙑ на благо прѣтвор. горко сладько сътворвъ ловѣьно. на цѣлбѫ прѣложвъ. сьмрьтьно стрѣкало на н҄ѫ сьвратвъ С 430.20—21 Образно. къде т съмрът побѣда. къде т аде стрѣкало. раꙁарѣетъ же сѧ съмрътъное стрѣкало кръщенемь Х IВа 9, 11 Изч С Х Гр κέντρον Нвб Ø