Исторически речник
смовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
смовъ, смовьсмовасмовѹсмовъ, смовьсмовасмовомь, смовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
смовѣсмовъсмовсмовъ, смовьсмовомъ, смовомьсмовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
смовꙑсмовѣхъ, смовѣхьсмовасмовѹсмовомасмово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
смовасмовѹсмовосмовасмовомь, смовомъсмовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
смовасмовъ, смовьсмовомъ, смовомьсмовасмовꙑсмовѣхъ, смовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
смовѣсмовѹсмовомасмовасмовꙑ, смовѫсмовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
смовѫ, смовѹсмовоѭ, смовоѫ, смовоѧ, смовоюсмовѣсмовꙑсмовъ, смовьсмовамъ, смовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
смовꙑсмовамсмовахъ, смовахьсмовѣсмовѹсмовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
смовъ прил притеж ЛИ Симов, който е в някакви отношения със Сим — според старозаветната легенда син на Ной [Бит 5.32], спасил се с баща си, братята си Хам и Яфет [Иафет] и семействата им [Бит 9.18] в ковчега по време на потопа. В новозаветната традиция един от прадедите на Христос тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... канановъ. арфаксадовъ. смовъ М Лк 3.36 З Изч М З Гр τοῦ Σήμ От евр Šem ’знатно име, слава’