Исторически речник
съконьават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съконьаватсъконьаваѭ, съконьаваѫ, съконьаваѧ, съконьаваюсъконьаваш, съконьаваеш, съконьаваашсъконьаватъ, съконьаваетъ, съконьаваатъ, съконьавать, съконьаваеть, съконьаваать, съконьават, съконьавает, съконьаваатсъконьавамъ, съконьаваемъ, съконьаваамъ, съконьавамь, съконьаваемь, съконьаваамь, съконьавам, съконьаваем, съконьаваам, съконьавамо, съконьаваемо, съконьаваамосъконьавате, съконьаваете, съконьаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съконьаваѭтъ, съконьаваѫтъ, съконьаваѧтъ, съконьаваютъ, съконьаваѭть, съконьаваѫть, съконьаваѧть, съконьавають, съконьаваѭт, съконьаваѫт, съконьаваѧт, съконьаваютсъконьававѣ, съконьаваевѣ, съконьаваавѣсъконьавата, съконьаваета, съконьаваатасъконьавате, съконьаваете, съконьаваатесъконьавасъконьава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съконьавамъ, съконьавамь, съконьавамсъконьаватесъконьававѣсъконьаватасъконьавахъ, съконьавахь, съконьавахсъконьава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съконьавасъконьавахомъ, съконьавахомь, съконьавахом, съконьавахмꙑсъконьавастесъконьавашѧ, съконьавашѫ, съконьаваша, съконьаваше, съконьавахѫсъконьаваховѣсъконьаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съконьавастесъконьаваахъ, съконьавахъ, съконьаваахь, съконьавахь, съконьаваах, съконьавахсъконьавааше, съконьавашесъконьавааше, съконьавашесъконьаваахомъ, съконьавахомъ, съконьаваахомь, съконьавахомь, съконьаваахом, съконьавахомсъконьаваашете, съконьавашете, съконьаваасте, съконьавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съконьаваахѫ, съконьавахѫ, съконьаваахѹ, съконьавахѹсъконьавааховѣ, съконьаваховѣсъконьаваашета, съконьавашета, съконьавааста, съконьавастасъконьаваашете, съконьавашете, съконьаваасте, съконьавасте
съконьават -съконьаваѭ -съконьаваш несв 1. Извършвам, върша, свършвам не тꙑ се днъ отье творш. нъ  мноꙁ лаврꙑ сеѧ съконьаваѭште глагол҄ѫште псан С 297.24 влъкъ ноштѭ прсѣдѣаше ѹ тѣла на съблюдень мꙋ ... дьньѭ же орьлѹ то жде съконьаваѭштѹ дѣло С 537.30 2. Изпълнявам [заповед, повеля], осъществявам господьн҄ѫ ꙁаповѣдь съконьаваѧ глагол҄ѫштѫѭ. любꙙ отьца  матере. л братѭ. л женѫ. л ꙙда пае мене. нѣстъ мене достонъ С 253.9 еда бо вол҄еѭ рѣста ꙁодоховѣ. нъ старьца наю ꙁаповѣдь съконьававѣ С 296.29—30 дрѹгꙿ дрѹга вараѭште въкѹпѣ. вь дѣло съконьаваѭштꙙ повелѣнмъ дѣтѣл  С 463. 29—30 їс менемь. наꙁарѣннъ родомъ. бꙑстъ мѫжъ пророкъ. ꙗно ськонаваѧ.  о бѫдѫштмъ ѹꙙ С 476.8 3. Спазвам, съблюдавам божъствънꙑ же їѡаннъ. вьсе съконьавааше послѹшан. стротел҄ѣ же  прокꙑхъ отьць. съ вьсѣмь поѹштанмь  сьмѣренмъ слѹжꙙ С 283. 28—29 Изч С Гр πληρόω ἄγω ἔναυλον ἔχω ськонават Нвб скончавам [се], скончам [се] остар ОА ВА ЕтМл ДА