Исторически речник
серѹховъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
серѹховъ, серѹховьсерѹховасерѹховѹсерѹховъ, серѹховьсерѹховасерѹховомь, серѹховомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
серѹховѣсерѹховъсерѹховсерѹховъ, серѹховьсерѹховомъ, серѹховомьсерѹховꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
серѹховꙑсерѹховѣхъ, серѹховѣхьсерѹховасерѹховѹсерѹховомасерѹхово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
серѹховасерѹховѹсерѹховосерѹховасерѹховомь, серѹховомъсерѹховѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
серѹховасерѹховъ, серѹховьсерѹховомъ, серѹховомьсерѹховасерѹховꙑсерѹховѣхъ, серѹховѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
серѹховѣсерѹховѹсерѹховомасерѹховасерѹховꙑ, серѹховѫсерѹховѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
серѹховѫ, серѹховѹсерѹховоѭ, серѹховоѫ, серѹховоѧ, серѹховоюсерѹховѣсерѹховꙑсерѹховъ, серѹховьсерѹховамъ, серѹховамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
серѹховꙑсерѹховамсерѹховахъ, серѹховахьсерѹховѣсерѹховѹсерѹховама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
серѹховъ прил притеж ЛИ Серухов, който е в някакви отношения със Серух — потомък на Сим и прадядо на Авраам [Бит 11.20], един от прадедите на Христос тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. іосфовъ ... серѹховъ. рагавовъ М Лк 3.35 Изч М З Гр τοῦ Σερούχ сероховъ