Исторически речник
срамота  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
срамотасрамотꙑ, срамотѫсрамотѣсрамотѫ, срамотѹсрамотоѭ, срамотоѫ, срамотоѧ, срамотоюсрамотѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
срамотосрамотꙑсрамотъ, срамотьсрамотамъ, срамотамьсрамотамсрамотахъ, срамотахь
NfOuNfGuNfDu
срамотѣсрамотѹсрамотама
срамота -ꙑ ж Позор, срам; срамота ѣко тебе раді пріѩсъ поношеніе. покрꙑ срамота лце мое СП 68.8 тꙑ бо съвѣсі поношеніе мое ї стѹдъ моі ї срамотѫ моѭ СП 68.20 Изч СП Гр ἐντροπή Нвб срамота ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА