Исторически речник
съложенъ  
съложенъ -ꙑ прич прил Съставен, съчетан, органично свързан пріде къ богатъ ꙇменемь іосіфъ. въ ꙇстнѫ богатъ. ѣко вьсе съложеное. тѣло гне прмъ К 14b 21 Срв. С453.11 Изч К С Гр σύνϑετος Нвб сложен прич ОА ВА БТР АР ДА