Исторически речник
сътврьдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътврьдтсътврьждѫ, сътврьждѹсътврьдшсътврьдтъ, сътврьдть, сътврьдтсътврьдмъ, сътврьдмь, сътврьдм, сътврьдмосътврьдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътврьдѧтъ, сътврьдѧть, сътврьдѧтсътврьдвѣсътврьдтасътврьдтесътврьдсътврьд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътврьдмъ, сътврьдмь, сътврьдмсътврьдтесътврьдвѣсътврьдтасътврьдхъ, сътврьдхь, сътврьдхсътврьд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътврьдсътврьдхомъ, сътврьдхомь, сътврьдхом, сътврьдхмꙑсътврьдстесътврьдшѧ, сътврьдшѫ, сътврьдша, сътврьдше, сътврьдхѫсътврьдховѣсътврьдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътврьдстесътврьждаахъ, сътврьждахъ, сътврьжахъ, сътврьждаахь, сътврьждахь, сътврьжахь, сътврьждаах, сътврьждах, сътврьжахсътврьждааше, сътврьждаше, сътврьжашесътврьждааше, сътврьждаше, сътврьжашесътврьждаахомъ, сътврьждахомъ, сътврьжахомъ, сътврьждаахомь, сътврьждахомь, сътврьжахомь, сътврьждаахом, сътврьждахом, сътврьжахомсътврьждаашете, сътврьждашете, сътврьжашете, сътврьждаасте, сътврьждасте, сътврьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътврьждаахѫ, сътврьждахѫ, сътврьжахѫ, сътврьждаахѹ, сътврьждахѹ, сътврьжахѹсътврьждааховѣ, сътврьждаховѣ, сътврьжаховѣсътврьждаашета, сътврьждашета, сътврьжашета, сътврьждааста, сътврьждаста, сътврьжастасътврьждаашете, сътврьждашете, сътврьжашете, сътврьждаасте, сътврьждасте, сътврьжасте
сътврьдт -сътврьждѫ -сътврьдш св Стегна, завържа здраво  веденъ бꙑстъ съвꙙꙁанъ рѫкама. въ преторъ платовъ. рѫцѣ слѣпꙑхъ цѣльбьнѣ. хромꙑхъ враъбьнѣ.  прьст ѫꙁам сътврьжден бѣахѫ С 431.20—21 Изч С Гр ἐνηλόω Нвб Срв ствърдявам ОА ствръдна се Дюв