Исторически речник
сѧтъ  
сѧтъ -сѧт несв Казва, казват [изолирани глаголни форми за 3л. ед. и 3л. мн.] послѹшаі ъто сѧтъ еванћлістъ. слꙑшавъше сѧтъ гласъ К 5а 17, 18 ꙁа тꙑ лі добрꙑѩ дѣтѣлі сьѩ мъꙁдꙑ въꙁдаеші емѹ. ъто хоштете мі дат сѧтъ і аꙁъ вамъ прѣдамь і К 4b 6 Срв. К4а 23 К4а 36 К4b 28 въ коцъ раба гнѣ дада сѩтъ ꙁаконопрѣстѫпънїкъ да съгрѣшаѭтъ въ себѣ СП 35.1 тѹ бо сѧтъ въпросішѧ насъ. плѣньшеі нꙑ. поіте намъ отъ словесъ пѣсньнꙑхъ К 7а 38 къде хоштеші сѧтъ. ѹготоваемъ ті ѣсті пасхѫ К 7а 1 Срв. К6а 18 К6b 1 СП К С Гр φημί сѩтъ сѧті сꙿтъ сꙙтъ Нвб Ø