Исторически речник
съмѫщень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съмѫщен, съмѫщеньсъмѫщенꙗ, съмѫщена, съмѫщеньꙗсъмѫщеню, съмѫщенѹ, съмѫщеньюсъмѫщенмь, съмѫщеньмь, съмѫщенмъ, съмѫщеньмъ, съмѫщенмь, съмѫщенмъсъмѫщен, съмѫщень, съмѫщенсъмѫщенꙗ, съмѫщена, съмѫщеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съмѫщен, съмѫщень, съмѫщенесъмѫщенмъ, съмѫщеньмъ, съмѫщенмь, съмѫщеньмь, съмѫщенмъ, съмѫщенмь, съмѫщеномъ, съмѫщенамъсъмѫщен, съмѫщень, съмѫщен, съмѫщенмсъмѫщенхъ, съмѫщеньхъ, съмѫщенхь, съмѫщеньхь, съмѫщенхъ, съмѫщенхьсъмѫщен, съмѫщеньсъмѫщеню, съмѫщенѹ, съмѫщенью
NnDu
съмѫщенма, съмѫщеньма, съмѫщенма, съмѫщенма
съмѫщень -ꙗ ср беꙁ съмѫщеньꙗ ἀπερισπάστως Без смущение, спокойно, непоколебимо непосагъшꙗ бо пеетъ сꙙ о г рее же на доброобраꙁьно.  благопрлежьно къ г бе съмѫштенꙗ С 375.28—29 Изч С съмѫштен Нвб смущение ОА ВА ЕтМл БТР АР смъщение остар НГер ЕтМл