Исторически речник
сдоньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сдоньскъ, сдоньскьсдоньскасдоньскѹсдоньскъ, сдоньскьсдоньскасдоньскомь, сдоньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сдоньсцѣсдоньскъсдоньсцсдоньскъ, сдоньскьсдоньскомъ, сдоньскомьсдоньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сдоньскꙑсдоньсцѣхъ, сдоньсцѣхьсдоньскасдоньскѹсдоньскомасдоньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сдоньскасдоньскѹсдоньскосдоньскасдоньскомь, сдоньскомъсдоньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сдоньскасдоньскъ, сдоньскьсдоньскомъ, сдоньскомьсдоньскꙑсдоньскꙑсдоньсцѣхъ, сдоньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сдоньсцѣсдоньскѹсдоньскомасдоньскасдоньскꙑ, сдоньскѫсдоньсцѣ, сдоньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сдоньскѫ, сдоньскѹсдоньскоѭ, сдоньскоѫ, сдоньскоѧ, сдоньскоюсдоньсцѣ, сдоньстѣсдоньскꙑсдоньскъ, сдоньскьсдоньскамъ, сдоньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сдоньскꙑсдоньскамсдоньскахъ, сдоньскахьсдоньсцѣ, сдоньстѣсдоньскѹсдоньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сдоньскꙑ, сдоньскꙑ, сдоньскосдоньскаго, сдоньскаего, сдоньскааго, сдоньскаго, сдоньского, сдоньскога, сдоньскгосдоньскѹмѹ, сдоньскѹемѹ, сдоньскѹѹмѹ, сдоньскѹмѹ, сдоньскоомѹ, сдоньскомѹ, сдоньскоѹмѹ, сдоньскмѹсдоньскꙑ, сдоньскꙑ, сдоньскосдоньскаго, сдоньскаего, сдоньскааго, сдоньскаго, сдоньского, сдоньскога, сдоньскгосдоньскꙑмь, сдоньскꙑмь, сдоньскꙑмъ, сдоньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сдоньсцѣмь, сдоньсцѣемь, сдоньсцѣѣмь, сдоньсцѣамь, сдоньсцѣмь, сдоньсцѣмъ, сдоньсцѣемъ, сдоньсцѣѣмъ, сдоньсцѣамъ, сдоньсцѣмъ, сдоньскомь, сдоньскомъсдоньскꙑ, сдоньскꙑ, сдоньскосдоньсцсдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхь, сдоньскꙑхь, сдоньсцѣхъ, сдоньсцѣхьсдоньскꙑмъ, сдоньскꙑмъ, сдоньскꙑмь, сдоньскꙑмь, сдоньсцѣмъ, сдоньсцѣмьсдоньскꙑѧ, сдоньскꙑꙗ, сдоньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сдоньскꙑм, сдоньскꙑмсдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхь, сдоньскꙑхьсдоньскаꙗ, сдоньскаа, сдоньскаѣсдоньскѹю, сдоньскоюсдоньскꙑма, сдоньскꙑмасдоньско, сдоньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сдоньскаго, сдоньскаего, сдоньскааго, сдоньскаго, сдоньского, сдоньскога, сдоньскгосдоньскѹмѹ, сдоньскѹемѹ, сдоньскѹѹмѹ, сдоньскѹмѹ, сдоньскоомѹ, сдоньскомѹ, сдоньскоѹмѹ, сдоньскмѹсдоньско, сдоньскоесдоньскаго, сдоньскаего, сдоньскааго, сдоньскаго, сдоньского, сдоньскога, сдоньскгосдоньскꙑмь, сдоньскꙑмь, сдоньскꙑмъ, сдоньскꙑмъсдоньсцѣмь, сдоньсцѣемь, сдоньсцѣѣмь, сдоньсцѣамь, сдоньсцѣмь, сдоньсцѣмъ, сдоньсцѣемъ, сдоньсцѣѣмъ, сдоньсцѣамъ, сдоньсцѣмъ, сдоньскомь, сдоньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сдоньско, сдоньскоесдоньскаꙗ, сдоньскаа, сдоньскаѣ, сдоньскаѧсдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхь, сдоньскꙑхь, сдоньсцѣхъ, сдоньсцѣхьсдоньскꙑмъ, сдоньскꙑмъ, сдоньскꙑмь, сдоньскꙑмь, сдоньсцѣмъ, сдоньсцѣмьсдоньскаꙗ, сдоньскаа, сдоньскаѣ, сдоньскаѧсдоньскꙑм, сдоньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхь, сдоньскꙑхьсдоньсцѣсдоньскѹю, сдоньскоюсдоньскꙑма, сдоньскꙑмасдоньскаꙗ, сдоньскаа, сдоньскаѣ, сдоньскаѧсдоньскꙑѧ, сдоньскꙑꙗ, сдоньскѫѭ, сдоньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сдоньсцѣ, сдоньстѣ, сдоньскосдоньскѫѭ, сдоньскѹю, сдоньскоѭ, сдоньскоюсдоньскѫѭ, сдоньскоѫ, сдоньскоѧ, сдоньскоюсдоньсцѣ, сдоньстѣсдоньскꙑѧ, сдоньскꙑꙗ, сдоньскꙑесдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхъ, сдоньсцѣхъ, сдоньстѣхъ, сдоньскꙑхь, сдоньскꙑхь, сдоньсцѣхь, сдоньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сдоньскꙑмъ, сдоньскꙑмъ, сдоньсцѣмъ, сдоньстѣмъ, сдоньскꙑмь, сдоньскꙑмь, сдоньсцѣмь, сдоньстѣмьсдоньскꙑѧ, сдоньскꙑꙗ, сдоньскꙑесдоньскꙑм, сдоньскꙑмсдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхъ, сдоньскꙑхь, сдоньскꙑхьсдоньсцѣ, сдоньстѣсдоньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сдоньскꙑма, сдоньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
сдоньскъ -ꙑ прил МИ Сидонски, който се отнася до Сидония — област и територия на гр. Сидон на Средиземно море ꙇ шедъ отъ тѹдѣ с. отде въ странѫ тѹрьскѫ  сѵдонъскѫ М Мт 15.21 З СК ꙇ отъ тѫдѹ въставъ де въ прѣдѣлꙑ тѵрьскꙑ  сдоньскꙑ М Мк 7.24 З ꙇ пакꙑ шедъ съ. отъ прѣдѣлъ тѵръскъ  сѵдоньскъ. прде на море галлеско М Мк 7.31 З А СК Б ꙇ н къ едно же хъ посъланъ бꙑстъ лѣ. тъкмо въ сарефтѫ сдонъскѫѭ. къ женѣ въдовц М Лк 4.26 А СК мъножьство мъного люд. отъ вьсеѩ юдеѩ  отъ ерлма. ꙇ поморѣ тѹрьска  сдоньска М Лк 6.17 Изч М З А СК Б Гр [τῆς] Σιδῶνος τῆς Σιδωνίας сѵдоньскъ сдонескъ сѵдонъскъ сдонъскъ