Исторически речник
свѣтьлъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
свѣтьлъ, свѣтьльсвѣтьласвѣтьлѹсвѣтьлъ, свѣтьльсвѣтьласвѣтьломь, свѣтьломъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
свѣтьлѣсвѣтьле, свѣтьлꙑсвѣтьлсвѣтьлъ, свѣтьльсвѣтьломъ, свѣтьломьсвѣтьлꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
свѣтьлꙑсвѣтьлѣхъ, свѣтьлѣхьсвѣтьласвѣтьлѹсвѣтьломасвѣтьло
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
свѣтьласвѣтьлѹсвѣтьлосвѣтьласвѣтьломь, свѣтьломъсвѣтьлѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
свѣтьласвѣтьлъ, свѣтьльсвѣтьломъ, свѣтьломьсвѣтьласвѣтьлꙑсвѣтьлѣхъ, свѣтьлѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
свѣтьлѣсвѣтьлѹсвѣтьломасвѣтьласвѣтьлꙑ, свѣтьлѫсвѣтьлѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
свѣтьлѫ, свѣтьлѹсвѣтьлоѭ, свѣтьлоѫ, свѣтьлоѧ, свѣтьлоюсвѣтьлѣсвѣтьлꙑсвѣтьлъ, свѣтьльсвѣтьламъ, свѣтьламь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
свѣтьлꙑсвѣтьламсвѣтьлахъ, свѣтьлахьсвѣтьлѣсвѣтьлѹсвѣтьлама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
свѣтьлꙑ, свѣтьлꙑ, свѣтьлосвѣтьлаго, свѣтьлаего, свѣтьлааго, свѣтьлаго, свѣтьлого, свѣтьлога, свѣтьлгосвѣтьлѹмѹ, свѣтьлѹемѹ, свѣтьлѹѹмѹ, свѣтьлѹмѹ, свѣтьлоомѹ, свѣтьломѹ, свѣтьлоѹмѹ, свѣтьлмѹсвѣтьлꙑ, свѣтьлꙑ, свѣтьлосвѣтьлаго, свѣтьлаего, свѣтьлааго, свѣтьлаго, свѣтьлого, свѣтьлога, свѣтьлгосвѣтьлꙑмь, свѣтьлꙑмь, свѣтьлꙑмъ, свѣтьлꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
свѣтьлѣмь, свѣтьлѣемь, свѣтьлѣѣмь, свѣтьлѣамь, свѣтьлѣмь, свѣтьлѣмъ, свѣтьлѣемъ, свѣтьлѣѣмъ, свѣтьлѣамъ, свѣтьлѣмъ, свѣтьломь, свѣтьломъсвѣтьлꙑ, свѣтьлꙑ, свѣтьлосвѣтьлсвѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхь, свѣтьлꙑхь, свѣтьлѣхъ, свѣтьлѣхьсвѣтьлꙑмъ, свѣтьлꙑмъ, свѣтьлꙑмь, свѣтьлꙑмь, свѣтьлѣмъ, свѣтьлѣмьсвѣтьлꙑѧ, свѣтьлꙑꙗ, свѣтьлꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
свѣтьлꙑм, свѣтьлꙑмсвѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхь, свѣтьлꙑхьсвѣтьлаꙗ, свѣтьлаа, свѣтьлаѣсвѣтьлѹю, свѣтьлоюсвѣтьлꙑма, свѣтьлꙑмасвѣтьло, свѣтьлое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
свѣтьлаго, свѣтьлаего, свѣтьлааго, свѣтьлаго, свѣтьлого, свѣтьлога, свѣтьлгосвѣтьлѹмѹ, свѣтьлѹемѹ, свѣтьлѹѹмѹ, свѣтьлѹмѹ, свѣтьлоомѹ, свѣтьломѹ, свѣтьлоѹмѹ, свѣтьлмѹсвѣтьло, свѣтьлоесвѣтьлаго, свѣтьлаего, свѣтьлааго, свѣтьлаго, свѣтьлого, свѣтьлога, свѣтьлгосвѣтьлꙑмь, свѣтьлꙑмь, свѣтьлꙑмъ, свѣтьлꙑмъсвѣтьлѣмь, свѣтьлѣемь, свѣтьлѣѣмь, свѣтьлѣамь, свѣтьлѣмь, свѣтьлѣмъ, свѣтьлѣемъ, свѣтьлѣѣмъ, свѣтьлѣамъ, свѣтьлѣмъ, свѣтьломь, свѣтьломъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
свѣтьло, свѣтьлоесвѣтьлаꙗ, свѣтьлаа, свѣтьлаѣ, свѣтьлаѧсвѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхь, свѣтьлꙑхь, свѣтьлѣхъ, свѣтьлѣхьсвѣтьлꙑмъ, свѣтьлꙑмъ, свѣтьлꙑмь, свѣтьлꙑмь, свѣтьлѣмъ, свѣтьлѣмьсвѣтьлаꙗ, свѣтьлаа, свѣтьлаѣ, свѣтьлаѧсвѣтьлꙑм, свѣтьлꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
свѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхь, свѣтьлꙑхьсвѣтьлѣсвѣтьлѹю, свѣтьлоюсвѣтьлꙑма, свѣтьлꙑмасвѣтьлаꙗ, свѣтьлаа, свѣтьлаѣ, свѣтьлаѧсвѣтьлꙑѧ, свѣтьлꙑꙗ, свѣтьлѫѭ, свѣтьлꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
свѣтьлѣ, свѣтьлосвѣтьлѫѭ, свѣтьлѹю, свѣтьлоѭ, свѣтьлоюсвѣтьлѫѭ, свѣтьлоѫ, свѣтьлоѧ, свѣтьлоюсвѣтьлѣсвѣтьлꙑѧ, свѣтьлꙑꙗ, свѣтьлꙑесвѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхъ, свѣтьлѣхъ, свѣтьлꙑхь, свѣтьлꙑхь, свѣтьлѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
свѣтьлꙑмъ, свѣтьлꙑмъ, свѣтьлѣмъ, свѣтьлꙑмь, свѣтьлꙑмь, свѣтьлѣмьсвѣтьлꙑѧ, свѣтьлꙑꙗ, свѣтьлꙑесвѣтьлꙑм, свѣтьлꙑмсвѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхъ, свѣтьлꙑхь, свѣтьлꙑхьсвѣтьлѣсвѣтьлѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
свѣтьлꙑма, свѣтьлꙑмасвѣтьлѣ, свѣтьлѣшсвѣтьлѣшасвѣтьлѣшѹ, свѣтьлѣшюсвѣтьлѣсвѣтьлѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
свѣтьлѣшемь, свѣтьлѣшемъсвѣтьлѣшсвѣтьлѣсвѣтьлѣше, свѣтьлѣшсвѣтьлѣшь, свѣтьлѣшъсвѣтьлѣшемъ, свѣтьлѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
свѣтьлѣшѧсвѣтьлѣшсвѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхьсвѣтьлѣшасвѣтьлѣшѹ, свѣтьлѣшюсвѣтьлѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
свѣтьлѣе, свѣтьлѣ, свѣтьлѣшесвѣтьлѣшасвѣтьлѣшѹ, свѣтьлѣшюсвѣтьлѣе, свѣтьлѣ, свѣтьлѣшесвѣтьлѣшасвѣтьлѣшемь, свѣтьлѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
свѣтьлѣшсвѣтьлѣе, свѣтьлѣсвѣтьлѣша, свѣтьлѣшсвѣтьлѣшь, свѣтьлѣшъсвѣтьлѣшемъ, свѣтьлѣшемьсвѣтьлѣша, свѣтьлѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
свѣтьлѣшсвѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхьсвѣтьлѣшсвѣтьлѣшѹ, свѣтьлѣшюсвѣтьлѣшемасвѣтьлѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
свѣтьлѣшѧ, свѣтьлѣшѫ, свѣтьлѣшесвѣтьлѣшсвѣтьлѣшѫ, свѣтьлѣшѧ, свѣтьлѣшѹсвѣтьлѣшеѭ, свѣтьлѣшеѫ, свѣтьлѣшеѧ, свѣтьлѣшеюсвѣтьлѣшсвѣтьлѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
свѣтьлѣшѧ, свѣтьлѣшѫ, свѣтьлѣшесвѣтьлѣшь, свѣтьлѣшъсвѣтьлѣшамъ, свѣтьлѣшамьсвѣтьлѣшѧ, свѣтьлѣше, свѣтьлѣшѫсвѣтьлѣшамсвѣтьлѣшахъ, свѣтьлѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
свѣтьлѣшсвѣтьлѣшѹ, свѣтьлѣшюсвѣтьлѣшамасвѣтьлѣ, свѣтьлѣшсвѣтьлѣшаго, свѣтьлѣшаего, свѣтьлѣшааго, свѣтьлѣшагосвѣтьлѣшѹмѹ, свѣтьлѣшѹемѹ, свѣтьлѣшѹѹмѹ, свѣтьлѣшѹмѹ, свѣтьлѣшюмѹ, свѣтьлѣшюемѹ, свѣтьлѣшюѹмѹ, свѣтьлѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
свѣтьлѣсвѣтьлѣшаго, свѣтьлѣшаего, свѣтьлѣшааго, свѣтьлѣшагосвѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмъсвѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмъсвѣтьлѣсвѣтьлѣше, свѣтьлѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
свѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхь, свѣтьлѣшхьсвѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмьсвѣтьлѣшѧѧ, свѣтьлѣшее, свѣтьлѣшѫѫсвѣтьлѣшм, свѣтьлѣшмсвѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхьсвѣтьлѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
свѣтьлѣшѹю, свѣтьлѣшююсвѣтьлѣшма, свѣтьлѣшмасвѣтьлѣе, свѣтьлѣ, свѣтьлѣшее, свѣтьлѣшесвѣтьлѣшаго, свѣтьлѣшаего, свѣтьлѣшааго, свѣтьлѣшагосвѣтьлѣшѹмѹ, свѣтьлѣшѹемѹ, свѣтьлѣшѹѹмѹ, свѣтьлѣшѹмѹ, свѣтьлѣшюмѹ, свѣтьлѣшюемѹ, свѣтьлѣшюѹмѹ, свѣтьлѣшюмѹсвѣтьлѣе, свѣтьлѣ, свѣтьлѣшее, свѣтьлѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
свѣтьлѣшаго, свѣтьлѣшаего, свѣтьлѣшааго, свѣтьлѣшагосвѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмъсвѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмъсвѣтьлѣе, свѣтьлѣ, свѣтьлѣшее, свѣтьлѣшесвѣтьлѣшаꙗ, свѣтьлѣшаѣ, свѣтьлѣшаѧсвѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхь, свѣтьлѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
свѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмьсвѣтьлѣшаꙗ, свѣтьлѣшаѣ, свѣтьлѣшаѧсвѣтьлѣшм, свѣтьлѣшмсвѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхьсвѣтьлѣшсвѣтьлѣшѹю, свѣтьлѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
свѣтьлѣшма, свѣтьлѣшмасвѣтьлѣшꙗ, свѣтьлѣшѣ, свѣтьлѣшаꙗсвѣтьлѣшѧѧ, свѣтьлѣшѧѩ, свѣтьлѣшѫѫ, свѣтьлѣшаѧ, свѣтьлѣшее, свѣтьлѣшеѥсвѣтьлѣшсвѣтьлѣшѫѫ, свѣтьлѣшѫѭ, свѣтьлѣшѧѧ, свѣтьлѣшѧѩ, свѣтьлѣшююсвѣтьлѣшѫѫ, свѣтьлѣшѫѭ, свѣтьлѣшѧѧ, свѣтьлѣшѧѩ, свѣтьлѣшюю, свѣтьлѣшеѭ, свѣтьлѣшеѫ, свѣтьлѣшеѧ, свѣтьлѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
свѣтьлѣшсвѣтьлѣшꙗ, свѣтьлѣшѣсвѣтьлѣшѧѧ, свѣтьлѣшѧѩ, свѣтьлѣшѫѫ, свѣтьлѣшаѧ, свѣтьлѣшее, свѣтьлѣшеѥсвѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхь, свѣтьлѣшхьсвѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмъ, свѣтьлѣшмь, свѣтьлѣшмьсвѣтьлѣшѧѧ, свѣтьлѣшѧѩ, свѣтьлѣшѫѫ, свѣтьлѣшаѧ, свѣтьлѣшее, свѣтьлѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
свѣтьлѣшм, свѣтьлѣшмсвѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхъ, свѣтьлѣшхь, свѣтьлѣшхьсвѣтьлѣшсвѣтьлѣшѹю, свѣтьлѣшююсвѣтьлѣшма, свѣтьлѣшма
свѣтьлъ -ꙑ прил 1. Светъл, излъчващ светлина, сияен еште же емѹ глѭштю. се облакъ свѣтелъ осѣ ѩ. ꙇ се гласъ ꙁ облака глѧ М Мт 17.5 З А днеⷭ҇. лѹна свѣтълам лѹам. вꙿсь мръ освѣщаетъ СЕ 1b 25—26 лежааше на ꙁем акꙑ свѣтъла ꙁвѣꙁда съ небесе на ꙁемл҄ѫ пршьдъш С 62.5 влъкъ ноштѭ прсѣдѣаше ѹ тѣла на съблюдень мꙋ. ꙁвѣꙁдѣ свѣтьлѣ сꙗѭшт на мѣстѣ томъ деже лежааше С 537.29 2. За дреха — светъл, бял  порѫгавъ сѧ. облъкъ і вь рꙁѫ свѣтълѫ. въꙁврат  къ платов М Лк 23.11 З ꙗв сꙙ кононѹ. арꙿхагꙿг҄елъ мхалъ. акꙑ мѫжь въ одежд свѣтьлѣ С 25.3 пото же ꙗко овъ свѣтло одѣн ностъ.  богатѫ трепеꙁѫ поставьꙗтъ С 491.17 3. Прен. Ясен, разбираем тъмьна бо т стна сꙙ мнтъ. прѣлесть же свѣтъла. свѣтъломъ ѹбо словесемъ. прѣродтел҄ьнꙑм наьнѫ гласꙑ С 104.14 свѣтълꙑ тъ боголѣпьнꙑ гласъ къ себѣ првлѣкѫ С 332.17 4. Прен. Славен, прославен вь наслѣдь црства нбснааго. ꙇ въ ра пщѧ въводѧ ѩ. съ свѣтълꙑм аплꙑ твом СЕ 65b 7—8 бож посѣштен.  свѣтъло пршъств го постже С 464.9 мол҄ѫ сꙙ ваше свѣтьлѣ власт С 228.24—25 5. Прен. Светъл, безгрешен, непорочен, чист ꙗкоже  лѣтꙑ  жтмъ свѣтъломъ. нѣхъ вьсѣхъ старѣша сѫшта С 278.14 6. Прен. Радостен, сияещ, озарен от светлина днеⷭ҇. дховъно праꙁденъство. правословець. авлено  свѣтъло ав сѧ СЕ 2b 20 вьсѣм стꙑм дѣаше. свѣтъло вьсе лце  слно покаꙁаѧ С 105.17 свѣтломъ лцемъ отъвѣштавъ рее С 126.4 свѣтьлаꙗ недѣл҄ꙗ ἡ ἑβδομὰς Διακαινησίμου Светлата седмица, седмицата непосредствено след християнския празник Великден щ въ срⷣ҇ѣ свⷮѣлъѩ недⷧ҇ѣ А 122а 5 в понеⷦ҇ свⷮ҇ѣ неⷣ҇ стъⷯ҇ аплъ А 2а 27 свѣтьлъ бꙑт λευχειμονέω, ἐπιλάμπω Радостен съм свѣтълъ смь словесемь С 430.10 лце мѹ пакꙑ свѣтъло С 142.9—10 свѣтьлꙑ камꙑ φεγγίτης λίϑος Скъпоценен камък събърашꙙ съборъ. да не акꙑ снѣгъ сꙗѭштааго сꙙ бсъра прмѫтъ. нъ да свѣтълꙑ камень ꙗкоже мьнѣшꙙ. невѣрьствмъ отъмꙙтъ С 385.19 М З А СС СЕ С Х Гр φωτεινός λαμπρός φαιδρός φαεινός φωτιστικός τοῦ φωτός φωτοφόρος λαμπροφόρος αἰγληφόρος ὑπέρλαμπρος ἱλαρός κατάκομος οὐ μυλλός φωστήρ λαμπρότης φαιδρότης свѣтелъ свѣтълъ свѣтлъ Срв. при свѣтьло Нвб светъл ОА ВА АК ЕтМл БТР АР ЕА ДА