Исторически речник
съсьць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съсьць, съсьцъ, съсець, съсецъсъсьца, съсъца, съсцасъсьцѹ, съсьцю, съсъцѹ, съсъцю, съсцѹ, съсцюсъсьць, съсьцъ, съсець, съсецъсъсьца, съсъца, съсцасъсьцемь, съсьцемъ, съсцемь, съсцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съсьц, съсъц, съсцсъсье, съсесъсьц, съсъц, съсцсъсьць, съсьцъ, съсець, съсецъсъсьцемъ, съсьцемь, съсъцемъ, съсъцемь, съсцемъ, съсцемьсъсьцѧ, съсьцѫ, съсьце, съсъцѧ, съсъцѫ, съсцѧ, съсцѫ, съсце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съсьц, съсъц, съсцсъсьцхъ, съсьцхь, съсъцхъ, съсъцхь, съсцхъ, съсцхьсъсьца, съсъца, съсцасъсьцѹ, съсьцю, съсъцѹ, съсъцю, съсцѹ, съсцюсъсьцема, съсъцема, съсцема
съсьць м Женска гръд, гърда въꙁдвгъш гласъ една жена отъ народа рее емѹ. блаженое рѣво ношъше тѧ. ꙇ съсъца ѣже ес съсалъ М Лк 11.27 З А СК ѣко се дьнье грѧдѫтъ. вь нѧже рекѫтъ. блаженꙑ неплодъв  рѣва ѣже не родшѧ. ꙇ сьсъц же не дошѧ М Лк 23.29 З ѣко тꙑсрⷮъгоі мѩ іштрѣва ѹпъванъе мое отъ сосьцю матері моеѩ СП 21.10 Изч М З А СК СП Гр μαστός съсъць сьсъць сосьць Вж. при съсъ Нвб