Исторически речник
съкѫтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкѫтатсъкѫтаѭ, съкѫтаѫ, съкѫтаѧ, съкѫтаюсъкѫташ, съкѫтаеш, съкѫтаашсъкѫтатъ, съкѫтаетъ, съкѫтаатъ, съкѫтать, съкѫтаеть, съкѫтаать, съкѫтат, съкѫтает, съкѫтаатсъкѫтамъ, съкѫтаемъ, съкѫтаамъ, съкѫтамь, съкѫтаемь, съкѫтаамь, съкѫтам, съкѫтаем, съкѫтаам, съкѫтамо, съкѫтаемо, съкѫтаамосъкѫтате, съкѫтаете, съкѫтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкѫтаѭтъ, съкѫтаѫтъ, съкѫтаѧтъ, съкѫтаютъ, съкѫтаѭть, съкѫтаѫть, съкѫтаѧть, съкѫтають, съкѫтаѭт, съкѫтаѫт, съкѫтаѧт, съкѫтаютсъкѫтавѣ, съкѫтаевѣ, съкѫтаавѣсъкѫтата, съкѫтаета, съкѫтаатасъкѫтате, съкѫтаете, съкѫтаатесъкѫтасъкѫта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкѫтамъ, съкѫтамь, съкѫтамсъкѫтатесъкѫтавѣсъкѫтатасъкѫтахъ, съкѫтахь, съкѫтахсъкѫта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкѫтасъкѫтахомъ, съкѫтахомь, съкѫтахом, съкѫтахмꙑсъкѫтастесъкѫташѧ, съкѫташѫ, съкѫташа, съкѫташе, съкѫтахѫсъкѫтаховѣсъкѫтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкѫтастесъкѫтаахъ, съкѫтахъ, съкѫтаахь, съкѫтахь, съкѫтаах, съкѫтахсъкѫтааше, съкѫташесъкѫтааше, съкѫташесъкѫтаахомъ, съкѫтахомъ, съкѫтаахомь, съкѫтахомь, съкѫтаахом, съкѫтахомсъкѫтаашете, съкѫташете, съкѫтаасте, съкѫтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкѫтаахѫ, съкѫтахѫ, съкѫтаахѹ, съкѫтахѹсъкѫтааховѣ, съкѫтаховѣсъкѫтаашета, съкѫташета, съкѫтааста, съкѫтастасъкѫтаашете, съкѫташете, съкѫтаасте, съкѫтасте
съкѫтат -съкѫтаѭ -съкѫташ несв Успокоявам, сдържам, обуздавам  смъ бꙑвъшімъ. прѣтръпѣвъшімъ въ алꙿьбахꙿ  молтвахъ. на длъгꙑ дьн дꙿва съкѫташꙙ отъбѣгъшіма бѣсован С 53.25 Изч С Гр καταστέλλω Нвб скътам, скътвам ’скривам, запазвам’ ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА