Исторически речник
сватьба  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сватъба, сватьба, сватбасватъбꙑ, сватьбꙑ, сватбꙑ, сватъбѫ, сватьбѫ, сватбѫсватъбѣ, сватьбѣ, сватбѣсватъбѫ, сватьбѫ, сватбѫ, сватъбѹ, сватьбѹ, сватбѹсватьбоѭ, сватьбоѫ, сватьбоѧ, сватьбою, сватъбоѭ, сватъбоѫ, сватъбоѧ, сватъбою, сватбоѭ, сватбоѫ, сватбоѧ, сватбоюсватъбѣ, сватьбѣ, сватбѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сватъбо, сватьбо, сватбосватъбꙑ, сватьбꙑ, сватбꙑсватьбъ, сватебъ, сватъбъ, сватьбь, сватебь, сватъбьсватьбамъ, сватьбамь, сватъбамъ, сватъбамь, сватбамъ, сватбамьсватьбам, сватъбам, сватбамсватьбахъ, сватьбахь, сватъбахъ, сватъбахь, сватбахъ, сватбахь
NfOuNfGuNfDu
сватъбѣ, сватьбѣ, сватбѣсватъбѹ, сватьбѹ, сватбѹсватъбама, сватьбама, сватбама
сватьба -ꙑ ж сватьбѫ творт Вдигам сватба н брака творт. н въ пѫтъ ход(...) н кѹпа даꙗт. н сватъб н ного нщ(...) не творт Е 20а 8—9 Изч Е сватъба Нвб сватба ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА