Исторически речник
съмѣжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмѣжатсъмѣжаѭ, съмѣжаѫ, съмѣжаѧ, съмѣжаюсъмѣжаш, съмѣжаеш, съмѣжаашсъмѣжатъ, съмѣжаетъ, съмѣжаатъ, съмѣжать, съмѣжаеть, съмѣжаать, съмѣжат, съмѣжает, съмѣжаатсъмѣжамъ, съмѣжаемъ, съмѣжаамъ, съмѣжамь, съмѣжаемь, съмѣжаамь, съмѣжам, съмѣжаем, съмѣжаам, съмѣжамо, съмѣжаемо, съмѣжаамосъмѣжате, съмѣжаете, съмѣжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмѣжаѭтъ, съмѣжаѫтъ, съмѣжаѧтъ, съмѣжаютъ, съмѣжаѭть, съмѣжаѫть, съмѣжаѧть, съмѣжають, съмѣжаѭт, съмѣжаѫт, съмѣжаѧт, съмѣжаютсъмѣжавѣ, съмѣжаевѣ, съмѣжаавѣсъмѣжата, съмѣжаета, съмѣжаатасъмѣжате, съмѣжаете, съмѣжаатесъмѣжасъмѣжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмѣжамъ, съмѣжамь, съмѣжамсъмѣжатесъмѣжавѣсъмѣжатасъмѣжахъ, съмѣжахь, съмѣжахсъмѣжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмѣжасъмѣжахомъ, съмѣжахомь, съмѣжахом, съмѣжахмꙑсъмѣжастесъмѣжашѧ, съмѣжашѫ, съмѣжаша, съмѣжаше, съмѣжахѫсъмѣжаховѣсъмѣжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмѣжастесъмѣжаахъ, съмѣжахъ, съмѣжаахь, съмѣжахь, съмѣжаах, съмѣжахсъмѣжааше, съмѣжашесъмѣжааше, съмѣжашесъмѣжаахомъ, съмѣжахомъ, съмѣжаахомь, съмѣжахомь, съмѣжаахом, съмѣжахомсъмѣжаашете, съмѣжашете, съмѣжаасте, съмѣжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмѣжаахѫ, съмѣжахѫ, съмѣжаахѹ, съмѣжахѹсъмѣжааховѣ, съмѣжаховѣсъмѣжаашета, съмѣжашета, съмѣжааста, съмѣжастасъмѣжаашете, съмѣжашете, съмѣжаасте, съмѣжасте
съмѣжат -съмѣжаѭ -съмѣжаш несв Пренебрегвам истината, замижавам, затварям [очи] [прен.] обратте срьдьца ваша къ ꙙдомъ свомъ. а не сьмѣжате ою с протвѫ стнѣ С 325.9 Изч С Гр μύω сьмѣжат Нвб Срв [за]мижавам