Исторически речник
сак҄елар  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сак҄елар, сак҄еларсак҄еларꙗ, сак҄еларѣсак҄еларю, сак҄еларѹсак҄елар, сак҄елар-сак҄елармь, сак҄елармъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сак҄елар, сак҄елар-сак҄еларсак҄еларсак҄елармъ, сак҄елармьсак҄еларѩ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сак҄еларсак҄елархъ, сак҄елархъ, сак҄елархь, сак҄елархьсак҄еларꙗ, сак҄еларѣсак҄еларю, сак҄еларѹсак҄елармъ
сак҄елар -ꙗ м Пазител на съкровището [хазната]; ковчежник сак҄елар же сътвор ꙗкоже повелѣ мꙋ патрархъ С 121. 11 сак҄еларь же слꙑшавъ.  прстрашенъ бꙑвъ. отъвѣштавъ рее к н҄емѹ С 121.17 прꙁъвавъ же сак҄елара глагола мѹ С 121.14—15 повелѣ сак҄еларѹ свомѹ ... првест вї маломошт С 121.8 Изч С От гр σακελλάριος сак҄еларь Нвб Срв сакеларий БТР Сакелариев ФИ Сакеларов ФИ СтИл,РЛФИ