Исторически речник
съгъбат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгъбатсъгъблѭ, съгъблѧ, съгъблюсъгъблешсъгъблетъ, съгъблеть, съгъблетсъгъблемъ, съгъблемь, съгъблем, съгъблемосъгъблете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгъблѭтъ, съгъблѧтъ, съгъблютъ, съгъблѭть, съгъблѧть, съгъблють, съгъблѭт, съгъблѧт, съгъблютсъгъблевѣсъгъблетасъгъблетесъгъблсъгъбл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгъблмъ, съгъблѣмъ, съгъблꙗмъ, съгъблмь, съгъблѣмь, съгъблꙗмь, съгъблм, съгъблѣм, съгъблꙗмсъгъблте, съгъблѣте, съгъблꙗтесъгъблвѣ, съгъблѣвѣ, съгъблꙗвѣсъгъблта, съгъблѣта, съгъблꙗтасъгъбахъ, съгъбахь, съгъбахсъгъба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгъбасъгъбахомъ, съгъбахомь, съгъбахом, съгъбахмꙑсъгъбастесъгъбашѧ, съгъбашѫ, съгъбаша, съгъбаше, съгъбахѫсъгъбаховѣсъгъбаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгъбастесъгъбаахъ, съгъбахъ, съгъбаахь, съгъбахь, съгъбаах, съгъбахсъгъбааше, съгъбашесъгъбааше, съгъбашесъгъбаахомъ, съгъбахомъ, съгъбаахомь, съгъбахомь, съгъбаахом, съгъбахомсъгъбаашете, съгъбашете, съгъбаасте, съгъбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгъбаахѫ, съгъбахѫ, съгъбаахѹ, съгъбахѹсъгъбааховѣ, съгъбаховѣсъгъбаашета, съгъбашета, съгъбааста, съгъбастасъгъбаашете, съгъбашете, съгъбаасте, съгъбасте
съгъбат -съгъблѭ -съгъбл҄еш св Превия; сгъна [образно] простерꙑ на распонѣ. вꙿсѧ ѹдꙑ своѩ хе бже нашъ. съгъбалъ ес вꙿсѧ негъблѧ. ꙇ вꙿсѣкѫ непрѣꙁнь. ꙇ подъложлъ ѭ ес. подъ ноꙁѣ тво СЕ 35b 2 Изч СЕ Нвб сгибя [се] диал ОА РРОДД ДА Срв сгъбосам [се]