Исторически речник
словославт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
словославтсловославлѭ, словославлѧ, словославѧ, словославьѭ, словославлюсловославшсловославтъ, словославть, словославтсловославмъ, словославмь, словославм, словославмословославте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
словославѧтъ, словославѧть, словославѧтсловославвѣсловославтасловославтесловославсловослав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
словославмъ, словославмь, словославмсловославтесловославвѣсловославтасловославхъ, словославхь, словославхсловославов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
словославовсловославхомъ, словославхомь, словославхом, словославхмꙑсловославстесловославшѧ, словославшѫ, словославша, словославше, словославхѫсловославховѣсловославста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
словославстесловославлꙗахъ, словославлꙗхъ, словославьꙗхъ, словославлѣахъ, словославлѣхъ, словославѣахъ, словославѣхъ, словославлѧахъ, словославлѧхъ, словославѧахъ, словославѧхъ, словославлꙗахь, словославлꙗхь, словославьꙗхь, словославлѣахь, словославлѣхь, словославѣахь, словославѣхь, словославлѧахь, словославлѧхь, словославѧахь, словославѧхь, словославлꙗах, словославлꙗх, словославьꙗх, словославлѣах, словославлѣх, словославѣах, словославѣх, словославлѧах, словославлѧх, словославѧах, словославѧхсловославлꙗаше, словославлꙗше, словославьꙗше, словославлѣаше, словославлѣше, словославѣаше, словославѣше, словославлѧаше, словославлѧше, словославѧаше, словославѧшесловославлꙗаше, словославлꙗше, словославьꙗше, словославлѣаше, словославлѣше, словославѣаше, словославѣше, словославлѧаше, словославлѧше, словославѧаше, словославѧшесловославлꙗахомъ, словославлꙗхомъ, словославьꙗхомъ, словославлѣахомъ, словославлѣхомъ, словославѣахомъ, словославѣхомъ, словославлѧахомъ, словославлѧхомъ, словославѧахомъ, словославѧхомъ, словославлꙗахомь, словославлꙗхомь, словославьꙗхомь, словославлѣахомь, словославлѣхомь, словославѣахомь, словославѣхомь, словославлѧахомь, словославлѧхомь, словославѧахомь, словославѧхомь, словославлꙗахом, словославлꙗхом, словославьꙗхом, словославлѣахом, словославлѣхом, словославѣахом, словославѣхом, словославлѧахом, словославлѧхом, словославѧахом, словославѧхомсловославлꙗашете, словославлꙗшете, словославьꙗшете, словославлѣашете, словославлѣшете, словославѣашете, словославѣшете, словославлꙗасте, словославлꙗсте, словославьꙗсте, словославлѣасте, словославлѣсте, словославѣасте, словославѣсте, словославлѧасте, словославлѧсте, словославѧасте, словославѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
словославлꙗахѫ, словославлꙗхѫ, словославьꙗхѫ, словославлѣахѫ, словославлѣхѫ, словославѣахѫ, словославѣхѫ, словославлꙗахѹ, словославлꙗхѹ, словославьꙗхѹ, словославлѣахѹ, словославлѣхѹ, словославѣахѹ, словославѣхѹ, словославлѧахѹ, словославлѧхѹ, словославѧахѹ, словославѧхѹсловославлꙗаховѣ, словославлꙗховѣ, словославьꙗховѣ, словославлѣаховѣ, словославлѣховѣ, словославѣаховѣ, словославѣховѣ, словославлѧаховѣ, словославлѧховѣ, словославѧаховѣ, словославѧховѣсловославлꙗашета, словославлꙗшета, словославьꙗшета, словославлѣашета, словославлѣшета, словославѣашета, словославѣшета, словославлꙗаста, словославлꙗста, словославьꙗста, словославлѣаста, словославлѣста, словославѣаста, словославѣста, словославлѧаста, словославлѧста, словославѧаста, словославѧстасловославлꙗашете, словославлꙗшете, словославьꙗшете, словославлѣашете, словославлѣшете, словославѣашете, словославѣшете, словославлꙗасте, словославлꙗсте, словославьꙗсте, словославлѣасте, словославлѣсте, словославѣасте, словославѣсте, словославлѧасте, словославлѧсте, словославѧасте, словославѧсте
словославт -словославлѭ -словославш несв Славословя, прославям, възхвалявам, величая с думи мат бѹ благоⷭ҇ловленаѣ ... ада спасеш мѧ. да словославлѫ тѧ. многопрѣпѣтаѣ ТФ А 16 Изч ТФ Гр ὑμνολογέω Нвб Срв слово славословя ОА БТР АР