Исторически речник
съвлѣщ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвлѣщ сѧсъвлѣкѫ, съвлѣкѹсъвлѣешсъвлѣетъ, съвлѣеть, съвлѣетсъвлѣемъ, съвлѣемь, съвлѣем, съвлѣемосъвлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвлѣкѫтъ, съвлѣкѹтъ, съвлѣкѫть, съвлѣкѹть, съвлѣкѫт, съвлѣкѹтсъвлѣевѣсъвлѣетасъвлѣетесъвлѣцсъвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвлѣцѣмъ, съвлѣцѣмь, съвлѣцѣмсъвлѣцѣтесъвлѣцѣвѣсъвлѣцѣтасъвлѣхъ, съвлѣкохъ, съвлѣхь, съвлѣкохь, съвлѣх, съвлѣкохсъвлее, съвлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвлее, съвльесъвлѣхомъ, съвлѣкохомъ, съвлѣхомь, съвлѣкохомь, съвлѣхом, съвлѣкохом, съвлѣкохмꙑсъвлѣсте, съвлѣкостесъвлѣшѧ, съвлѣкошѧ, съвлѣшѫ, съвлѣкошѫ, съвлѣша, съвлѣкоша, съвлѣше, съвлѣкоше, съвлѣкохѫсъвлѣховѣ, съвлѣкоховѣсъвлѣста, съвлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвлѣсте, съвлѣкостесъвлѣаахъ, съвлѣахъ, съвлѣѣхъ, съвлѣаахь, съвлѣахь, съвлѣѣхь, съвлѣаах, съвлѣах, съвлѣѣхсъвлѣааше, съвлѣаше, съвлѣѣшесъвлѣааше, съвлѣаше, съвлѣѣшесъвлѣаахомъ, съвлѣахомъ, съвлѣѣхомъ, съвлѣаахомь, съвлѣахомь, съвлѣѣхомь, съвлѣаахом, съвлѣахом, съвлѣѣхомсъвлѣаашете, съвлѣашете, съвлѣѣшете, съвлѣаасте, съвлѣасте, съвлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвлѣаахѫ, съвлѣахѫ, съвлѣѣхѫ, съвлѣаахѹ, съвлѣахѹ, съвлѣѣхѹсъвлѣааховѣ, съвлѣаховѣ, съвлѣѣховѣсъвлѣаашета, съвлѣашета, съвлѣѣшета, съвлѣааста, съвлѣаста, съвлѣѣстасъвлѣаашете, съвлѣашете, съвлѣѣшете, съвлѣаасте, съвлѣасте, съвлѣѣсте
съвлѣщ сѧ -съвлѣкѫ сѧ -съвлѣеш сѧ св 1. Съблека се, сваля дрехата, облеклото си вдѣвъ ꙗко рꙁꙑ растръꙁаѭтъ самъ сꙙ съвлькъ рее С 64.12 пон҄еже ꙁа ꙁꙿмꙗ облѣкохомъ сꙙ ха дѣльма съвлѣцѣмъ сꙙ С 90.24—25  пршедъшѹ коментарсю. самъ сꙙ съвлѣе С 140.27 Образно. сльньце свѣта съвлъкъ сꙙ облѣе сꙙ въ тъмѫ. лѹньскаа красота напрасно омрье. опона цръкъвънаа на платꙑ раꙁдъра сꙙ. дьнь вь ноштъ сꙙ прѣоблѣе С 475.13 2. Прен. Отхвърля нещо, освободя се от нещо ѣко да сьде по въꙁдрастѹ. съвлъкъше сѧ. ветъхааго ка ... ѡблѣетъ сѧ въ новааго адама СЕ 94а 21 Срв. СЕ98b 11 С355.22 РII 3.32—33 пекъ сѧ плътьскꙑмі  глѹмѧ сѧ. не ха л съвлъклъ сѧ естъ Р II 2.34 Изч СЕ С Р Гр ἀποδύομαι ἐκδύομαι ἀπεκδύομαι ἀποτίϑεμαι ἐμαυτὸν ἀποδύω Вж. при съвлѣщ Нвб