Исторически речник
състоꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
състоꙗт сѧсъстоѭ, състоѧ, състоѫ, състоюсъстошсъстотъ, състоть, състотсъстомъ, състомь, състом, състомосъстоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
състоѧтъ, състоѧть, състоѧтсъстовѣсъстотасъстотесъстосъсто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
състомъ, състомь, състомсъстотесъстовѣсъстотасъстоꙗхъ, състоꙗхь, състоꙗхсъстоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
състоꙗсъстоꙗхомъ, състоꙗхомь, състоꙗхом, състоꙗхмꙑсъстоꙗстесъстоꙗшѧ, състоꙗшѫ, състоꙗша, състоꙗше, състоꙗхѫсъстоꙗховѣсъстоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
състоꙗстесъстоꙗахъ, състоѣахъ, състоꙗхъ, състоѣхъ, състоахъ, състоѧхъ, състоꙗахь, състоѣахь, състоꙗхь, състоѣхь, състоахь, състоѧь, състоꙗах, състоѣах, състоꙗх, състоѣх, състоах, състоѧхсъстоꙗаше, състоѣаше, състоꙗше, състоѣше, състоаше, състоѧшесъстоꙗаше, състоѣаше, състоꙗше, състоѣше, състоаше, състоѧшесъстоꙗахомъ, състоѣахомъ, състоꙗхомъ, състоѣхомъ, състоахомъ, състоѧхомъ, състоꙗахомь, състоѣахомь, състоꙗхомь, състоѣхомь, състоахомь, състоѧхомь, състоꙗахом, състоѣахом, състоꙗхом, състоѣхом, състоахом, състоѧхомсъстоꙗашете, състоѣашете, състоꙗшете, състоѣшете, състоашете, състоꙗасте, състоѣасте, състоꙗсте, състоѣсте, състоасте, състоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
състоꙗахѫ, състоѣахѫ, състоꙗхѫ, състоѣхѫ, състоахѫ, състоѧхѫсъстоꙗаховѣ, състоѣаховѣ, състоꙗховѣ, състоѣховѣ, състоаховѣ, състоѧховѣсъстоꙗашета, състоѣашета, състоꙗшета, състоѣшета, състоашета, състоꙗаста, състоѣаста, състоꙗста, състоѣста, състоаста, състоѧстасъстоꙗашете, състоѣашете, състоꙗшете, състоѣшете, състоашете, състоꙗасте, състоѣасте, състоꙗсте, състоѣсте, състоасте, състоѧсте
състоꙗт сѧ -състоѭ сѧ -състош сѧ несв 1. Състоя се, съставен съм от нещо боьстꙗ же обраꙁъ отъ дъвоего сего състотъ сѧ. ѹен доброестънꙑ  дѣан благꙑ ХЛ IIВа 24—25 2. Осъществявам се, ставам, състоя се ꙁаповѣдаѧ  сьвѣдѣтельствѹѧ о вьсѣхъ. сповѣдат  славт. нераꙁꙿдѣлꙗмѫѭ  кѹпꙿносѫштѫѭ троцѫ. отьца  сꙑна  свꙙтааго дѹха. ꙗко тѣмъ доброьстънꙑмъ сповѣданмъ. съпасен ловѣьско състотъ сꙙ С 208.1 Изч С ХЛ Гр συνίσταμαι Нвб състоя [се] ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА