Исторически речник
срамлꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
срамлꙗт сѧсрамлꙗѭ, срамлѣѭ, срамьꙗѭ, срамъꙗѭ, срамꙗѭ, срамлꙗѫ, срамлѣѫ, срамьꙗѫ, срамъꙗѫ, срамꙗѫ, срамлꙗѧ, срамлѣѧ, срамьꙗѧ, срамъꙗѧ, срамꙗѧ, срамлꙗю, срамлѣю, срамьꙗю, срамъꙗю, срамꙗю, срамлѧюсрамлꙗш, срамлѣш, срамлѣеш, срамлѣаш, срамьꙗш, срамьꙗеш, срамьꙗаш, срамъꙗш, срамъꙗеш, срамъꙗаш, срамꙗш, срамꙗеш, срамꙗаш, срамлѧешсрамлꙗтъ, срамлѣтъ, срамлѣетъ, срамлѣатъ, срамьꙗтъ, срамьꙗетъ, срамъꙗтъ, срамъꙗетъ, срамъꙗатъ, срамьꙗатъ, срамꙗтъ, срамꙗетъ, срамꙗатъ, срамлꙗть, срамлѣть, срамлѣеть, срамлѣать, срамьꙗть, срамьꙗеть, срамъꙗть, срамъꙗеть, срамъꙗать, срамьꙗать, срамꙗть, срамꙗеть, срамꙗать, срамлꙗт, срамлѣт, срамлѣет, срамлѣат, срамьꙗт, срамьꙗет, срамъꙗт, срамъꙗет, срамъꙗат, срамьꙗат, срамꙗт, срамꙗет, срамꙗат, срамлѧетъ, срамлѧеть, срамлѧетсрамлꙗмъ, срамѣмъ, срамѣемъ, срамѣамъ, срамꙗмъ, срамьꙗемъ, срамъꙗмъ, срамъꙗемъ, срамъꙗамъ, срамьꙗамъ, срамꙗемъ, срамꙗамъ, срамлꙗмь, срамлѣмь, срамлѣемь, срамлѣамь, срамьꙗмь, срамьꙗемь, срамъꙗмь, срамъꙗемь, срамъꙗамь, срамьꙗамь, срамꙗмь, срамꙗемь, срамꙗамь, срамлꙗм, срамлѣм, срамлѣем, срамлѣам, срамьꙗм, срамьꙗем, срамъꙗм, срамъꙗем, срамъꙗам, срамьꙗам, срамꙗм, срамꙗем, срамꙗам, срамлꙗмо, срамлѣмо, срамлѣемо, срамлѣамо, срамьꙗмо, срамьꙗемо, срамъꙗмо, срамъꙗемо, срамъꙗамо, срамьꙗамо, срамꙗмо, срамꙗемо, срамꙗамо, срамлѧемъ, срамлѧемь, срамлѧемсрамлꙗте, срамѣте, срамѣете, срамѣате, срамьꙗте, срамьꙗете, срамъꙗте, срамъꙗете, срамъꙗате, срамьꙗате, срамꙗте, срамꙗете, срамꙗате, срамлѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
срамлꙗѭтъ, срамлѣѭтъ, срамьꙗѭтъ, срамъꙗѭтъ, срамꙗѭтъ, срамлꙗѫтъ, срамлѣѫтъ, срамьꙗѫтъ, срамъꙗѫтъ, срамꙗѫтъ, срамлꙗѧтъ, срамлѣѧтъ, срамьꙗѧтъ, срамъꙗѧтъ, срамꙗѧтъ, срамлꙗютъ, срамлѣютъ, срамьꙗютъ, срамъꙗютъ, срамꙗютъ, срамлꙗѭть, срамлѣѭть, срамьꙗѭть, срамъꙗѭть, срамꙗѭть, срамлꙗѫть, срамлѣѫть, срамьꙗѫть, срамъꙗѫть, срамꙗѫть, срамлꙗѧть, срамлѣѧть, срамьꙗѧть, срамъꙗѧть, срамꙗѧть, срамлꙗють, срамлѣють, срамьꙗють, срамъꙗють, срамꙗють, срамлꙗѭт, срамлѣѭт, срамьꙗѭт, срамъꙗѭт, срамꙗѭт, срамлꙗѫт, срамлѣѫт, срамьꙗѫт, срамъꙗѫт, срамꙗѫт, срамлꙗѧт, срамлѣѧт, срамьꙗѧт, срамъꙗѧт, срамꙗѧт, срамлꙗют, срамлѣют, срамьꙗют, срамъꙗют, срамлѧютъ, срамлѧють, срамлѧютсрамлꙗвѣ, срамлѣвѣ, срамлѣевѣ, срамлѣавѣ, срамьꙗвѣ, срамьꙗевѣ, срамъꙗвѣ, срамъꙗевѣ, срамъꙗавѣ, срамьꙗавѣ, срамꙗвѣ, срамꙗевѣ, срамꙗавѣ, срамлѧевѣсрамлꙗта, срамлѣта, срамлѣета, срамлѣата, срамьꙗта, срамьꙗета, срамъꙗта, срамъꙗета, срамъꙗата, срамьꙗата, срамꙗта, срамꙗета, срамꙗата, срамлѧетасрамлꙗте, срамлѣте, срамлѣете, срамлѣате, срамьꙗте, срамьꙗеш, срамъꙗте, срамъꙗете, срамъꙗате, срамьꙗате, срамꙗте, срамꙗете, срамꙗате, срамлѧетесрамлꙗ, срамлѣ, срамьꙗ, срамъꙗ, срамлѧсрамлꙗ, срамлѣ, срамьꙗ, срамъꙗ, срамлѧ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
срамлꙗмъ, срамлѣмъ, срамьꙗмъ, срамъꙗмъ, срамлꙗмь, срамлѣмь, срамьꙗмь, срамъꙗмь, срамлꙗм, срамлѣм, срамьꙗм, срамъꙗм, срамлѧмъ, срамлѧмь, срамлѧмсрамлꙗте, срамлѣте, срамьꙗте, срамъꙗте, срамлѧтесрамлꙗвѣ, срамлѣвѣ, срамьꙗвѣ, срамъꙗвѣ, срамлѧвѣсрамлꙗта, срамлѣта, срамьꙗта, срамъꙗта, срамлѧтасрамлꙗхъ, срамлѣхъ, срамьꙗхъ, срамъꙗхъ, срамлꙗхь, срамлѣхь, срамьꙗхь, срамъꙗхь, срамлꙗх, срамлѣх, срамьꙗх, срамъꙗх, срамлѧхъ, срамлѧхь, срамлѧхсрамлꙗ, срамлѣ, срамьꙗ, срамъꙗ, срамлѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
срамлꙗ, срамлѣ, срамьꙗ, срамъꙗ, срамлѧсрамлꙗхомъ, срамлѣхомъ, срамьꙗхомъ, срамъꙗхомъ, срамлꙗхомь, срамлѣхомь, срамьꙗхомь, срамъꙗхомь, срамлꙗхом, срамлѣхом, срамьꙗхом, срамъꙗхом, срамлꙗхмꙑ, срамлѣхмꙑ, срамьꙗхмꙑ, срамъꙗхмꙑ, срамлѧхомъ, срамлѧхомь, срамлѧхомсрамлꙗсте, срамлѣсте, срамьꙗсте, срамъꙗсте, срамлѧстесрамлꙗшѧ, срамлѣшѧ, срамьꙗшѧ, срамъꙗшѧ, срамлꙗшѫ, срамлѣшѫ, срамьꙗшѫ, срамъꙗшѫ, срамлꙗша, срамлѣша, срамьꙗша, срамъꙗша, срамлꙗше, срамлѣше, срамьꙗше, срамъꙗше, срамлꙗхѫ, срамлѣхѫ, срамьꙗхѫ, срамъꙗхѫ, срамлѧшасрамлꙗховѣ, срамлѣховѣ, срамьꙗховѣ, срамъꙗховѣ, срамлѧховѣсрамлꙗста, срамлѣста, срамьꙗста, срамъꙗста, срамлѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
срамлꙗсте, срамлѣсте, срамьꙗсте, срамъꙗсте, срамлѧстесрамлꙗахъ, срамьꙗхъ, срамъꙗхъ, срамлѣахъ, срамꙗхъ, срамѣхъ, срамлꙗаьъ, срамьꙗхь, срамъꙗхь, срамлѣахь, срамꙗхь, срамѣхь, срамлꙗах, срамьꙗх, срамъꙗх, срамлѣах, срамꙗх, срамѣх, срамлѧхъ, срамлѧхь, срамлѧхсрамлꙗаше, срамьꙗше, срамъꙗше, срамлѣаше, срамꙗше, срамѣше, срамлѧшесрамлꙗаше, срамьꙗше, срамъꙗше, срамлѣаше, срамꙗше, срамѣше, срамлѧшесрамлꙗахомъ, срамьꙗхомъ, срамъꙗхомъ, срамлѣахомъ, срамꙗхомъ, срамѣхомъ, срамлꙗахомь, срамьꙗхомь, срамъꙗхомь, срамлѣахомь, срамꙗхомь, срамѣхомь, срамлꙗахом, срамьꙗхом, срамъꙗхом, срамлѣахом, срамꙗхом, срамѣхом, срамлѧхомъ, срамлѧхомь, срамлѧхомсрамлꙗашете, срамьꙗшете, срамъꙗшете, срамлѣашете, срамꙗшете, срамѣшете, срамлꙗасте, срамьꙗсте, срамъꙗсте, срамлѣасте, срамꙗсте, срамѣсте, срамлѧшете, срамлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
срамлꙗахѫ, срамьꙗхѫ, срамъꙗхѫ, срамлѣахѫ, срамꙗхѫ, срамѣхѫ, срамлꙗахѹ, срамьꙗхѹ, срамъꙗхѹ, срамлѣахѹ, срамꙗхѹ, срамѣхѹ, срамлѧхѹсрамлꙗховѣ, срамьꙗховѣ, срамъꙗховѣ, срамлѣаховѣ, срамꙗховѣ, срамѣховѣ, срамлѧховѣсрамлꙗшета, срамьꙗшета, срамъꙗшета, срамлѣашета, срамꙗшета, срамѣшета, срамлꙗаста, срамьꙗста, срамъꙗста, срамлѣаста, срамꙗста, срамѣста, срамлѧшета, срамлѧстасрамлꙗшете, срамьꙗшете, срамъꙗшете, срамлѣашете, срамꙗшете, срамѣшете, срамлꙗасте, срамьꙗсте, срамъꙗсте, срамлѣасте, срамꙗсте, срамѣсте, срамлѧшете, срамлѧсте
срамлꙗт сѧ -срамлꙗѭ сѧ -срамлꙗш сѧ несв Срамувам се, изпитвам чувство на срам, посрамвам се доколѣ досаждаш не срамьꙗѧ сꙙ ѫроде  беꙁѹмьлю С 2.16 не срамьꙗш л сꙙ ѡ мѫтелю о сътворенꙑхъ тобоѭ ꙁьл С 161.21 да срамьꙗѭтъ сꙙ новѣрьнц С 310.29 не срамьꙗѭ сꙙ плътънꙑм свом стрѹпꙑ С 503.12 Свеня се, срамувам се от нещо [някого]. ба не боѩ сѧ  къ не срамлѣѩ сѧ М Лк 18.2 З, А, СК. Срв.Лк 18.4 М З А СК н дѣвъства срамⷧѣѩ сѧ. н цѣломѫдрѣ ьтꙑ СЕ 88а 14 М З А СК СЕ С Гр ἐντρέπομαι αἰσχύνομαι ἐπαισχύνομαι αἰδέομαι срамат сѧ срамьꙗт сѧ Вж. при срамт Нвб