Исторически речник
скврьн҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
скврьн҄ен, скврьн҄еньскврьн҄енꙗ, скврьн҄ена, скврьн҄еньꙗскврьн҄еню, скврьн҄енѹ, скврьн҄еньюскврьн҄енмь, скврьн҄еньмь, скврьн҄енмъ, скврьн҄еньмъ, скврьн҄енмь, скврьн҄енмъскврьн҄ен, скврьн҄ень, скврьн҄енскврьн҄енꙗ, скврьн҄ена, скврьн҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
скврьн҄ен, скврьн҄ень, скврьн҄енескврьн҄енмъ, скврьн҄еньмъ, скврьн҄енмь, скврьн҄еньмь, скврьн҄енмъ, скврьн҄енмь, скврьн҄еномъ, скврьн҄енамъскврьн҄ен, скврьн҄ень, скврьн҄ен, скврьн҄енмскврьн҄енхъ, скврьн҄еньхъ, скврьн҄енхь, скврьн҄еньхь, скврьн҄енхъ, скврьн҄енхьскврьн҄ен, скврьн҄еньскврьн҄еню, скврьн҄енѹ, скврьн҄енью
NnDu
скврьн҄енма, скврьн҄еньма, скврьн҄енма, скврьн҄енма
скврьн҄ень -ꙗ ср Оскверняване, загуба на чистотата и светостта отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сѧ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмръть. любодѣане. мьже стꙑн тѣлесънаа сꙿкврънтъ сѧ. нестотꙑ. еѭже скврънене тѣлѹ множтꙿ сѧ СЕ 89а 12 Изч СЕ скврънене Нвб Срв [о]сквернение книж ОА АР скверност ж сквернота ж ОА