Исторически речник
срѣмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
срѣмъ, срѣмьсрѣмасрѣмѹ, срѣмовсрѣмъ, срѣмьсрѣмасрѣмомь, срѣмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
срѣмѣсрѣме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
срѣмъ м МИ Срем [Sirmium], античен и средновековен град [дн. Сремска Митровица във Войводина] оставъш же во прдошꙙ вь срѣмъ градъ С 196.25 о вьсѣхъ бꙑвъшхъ же аб пршедъ. въ прѣжденареенꙑ градъ срѣмъ С 196.29 се же сꙙ сътвор въ срѣмѣ С 254.21— 22 Изч С Гр Σέρμιον