Исторически речник
страньно  
страньно нареч Чуждо, неприсъщо, встрани от приетото. Ꙍци ре́кошѫ• ꙗ͗ко странно єсть и͗но́кѹ е͗же гнѣвати сѧ• такожⷣе и͗ еже ѡ͗пеѣлити кого Дор. 244а ꙗко всꙗ истинна , и невѣрно ничтоже , ни же странно от Писаниꙗ Диоп. Странно, чудно, удивително, невиждано прм влко. ѣко щедръ. ꙁаблѫждьшее т овьѧ. къ тебѣ пррщѭще. егоже скꙑ погꙑбъша. ꙁемьнѣ естъствѣ. странꙿно сѧ прета. ꙇ на радость поꙁъва нꙑ бесплотънъѩ СЕ 84а 11 которꙑ л ѧꙁꙑкъ ꙁдреетъ твое бо ꙁаѧте страньно  двьно • бꙑвъшее въ послѣдьнѧѧ старост КО Йоан. прдѣте лкъствоуⷨ . прдѣте въꙁрⷣауем сѧ . гвⷭ . странно бо рождъство . странꙿно д͠вы пржте , понеже  двно єⷭ слово рожъⷣства Сб. Герм. 114б Златоуст 41б Аще же преславно мнитсꙗ и страньно тебѣ се , рекоу притчю малоу , и раꙁоумѣеши реченое Диоп. СЕ Дор. КО Йоан. Сб. Герм. Златоуст странꙿно Нвб странно ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА