Исторически речник
сътѫжань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сътѫжан, сътѫжаньсътѫжанꙗ, сътѫжана, сътѫжаньꙗсътѫжаню, сътѫжанѹ, сътѫжаньюсътѫжанмь, сътѫжаньмь, сътѫжанмъ, сътѫжаньмъ, сътѫжанмь, сътѫжанмъсътѫжан, сътѫжань, сътѫжансътѫжанꙗ, сътѫжана, сътѫжаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сътѫжан, сътѫжань, сътѫжанесътѫжанмъ, сътѫжаньмъ, сътѫжанмь, сътѫжаньмь, сътѫжанмъ, сътѫжанмь, сътѫжаномъ, сътѫжанамъсътѫжан, сътѫжань, сътѫжан, сътѫжанмсътѫжанхъ, сътѫжаньхъ, сътѫжанхь, сътѫжаньхь, сътѫжанхъ, сътѫжанхьсътѫжан, сътѫжаньсътѫжаню, сътѫжанѹ, сътѫжанью
NnDu
сътѫжанма, сътѫжаньма, сътѫжанма, сътѫжанма
сътѫжань -ꙗ ср Притеснение, затруднение въскръбѣхъ пеальѭ моеѭ ї съмѩ сѩ. ѡтъ гласа вражьѣ отъ сътѫжаньѣ грѣшьніа СП 54.4  бꙑвъ вь н҄е.  мръско сътѫжан вдѣвъ. пеальнъ бꙑ въ ѹмѣ С 282.19 Изч СП С Гр ϑλίψις ὄχλησις сътѫжан Вж. при сътѫжат Нвб