Исторически речник
съблюдень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съблюден, съблюденьсъблюденꙗ, съблюдена, съблюденьꙗсъблюденю, съблюденѹ, съблюденьюсъблюденмь, съблюденьмь, съблюденмъ, съблюденьмъ, съблюденмь, съблюденмъсъблюден, съблюдень, съблюденсъблюденꙗ, съблюдена, съблюденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съблюден, съблюдень, съблюденесъблюденмъ, съблюденьмъ, съблюденмь, съблюденьмь, съблюденмъ, съблюденмь, съблюденомъ, съблюденамъсъблюден, съблюдень, съблюден, съблюденмсъблюденхъ, съблюденьхъ, съблюденхь, съблюденьхь, съблюденхъ, съблюденхьсъблюден, съблюденьсъблюденю, съблюденѹ, съблюденью
NnDu
съблюденма, съблюденьма, съблюденма, съблюденма
съблюдень -ꙗ ср Съблюдение, пазене, охрана влъкъ ноштѭ прсѣдѣаше ѹ тѣла на съблюдень мꙋ. ꙁвѣꙁдѣ свѣтьлѣ сꙗѭшт на мѣстѣ томъ деже лежааше С 537.28 Изч С Нвб съблюдение остар ОА ВА ЕтМл БТР АР Срв съблюдаване