Исторически речник
съсѣдат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съсѣдат сѧсъсѣдаѭ, съсѣдаѫ, съсѣдаѧ, съсѣдаюсъсѣдаш, съсѣдаеш, съсѣдаашсъсѣдатъ, съсѣдаетъ, съсѣдаатъ, съсѣдать, съсѣдаеть, съсѣдаать, съсѣдат, съсѣдает, съсѣдаатсъсѣдамъ, съсѣдаемъ, съсѣдаамъ, съсѣдамь, съсѣдаемь, съсѣдаамь, съсѣдам, съсѣдаем, съсѣдаам, съсѣдамо, съсѣдаемо, съсѣдаамосъсѣдате, съсѣдаете, съсѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съсѣдаѭтъ, съсѣдаѫтъ, съсѣдаѧтъ, съсѣдаютъ, съсѣдаѭть, съсѣдаѫть, съсѣдаѧть, съсѣдають, съсѣдаѭт, съсѣдаѫт, съсѣдаѧт, съсѣдаютсъсѣдавѣ, съсѣдаевѣ, съсѣдаавѣсъсѣдата, съсѣдаета, съсѣдаатасъсѣдате, съсѣдаете, съсѣдаатесъсѣдасъсѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съсѣдамъ, съсѣдамь, съсѣдамсъсѣдатесъсѣдавѣсъсѣдатасъсѣдахъ, съсѣдахь, съсѣдахсъсѣда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съсѣдасъсѣдахомъ, съсѣдахомь, съсѣдахом, съсѣдахмꙑсъсѣдастесъсѣдашѧ, съсѣдашѫ, съсѣдаша, съсѣдаше, съсѣдахѫсъсѣдаховѣсъсѣдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съсѣдастесъсѣдаахъ, съсѣдахъ, съсѣдаахь, съсѣдахь, съсѣдаах, съсѣдахсъсѣдааше, съсѣдашесъсѣдааше, съсѣдашесъсѣдаахомъ, съсѣдахомъ, съсѣдаахомь, съсѣдахомь, съсѣдаахом, съсѣдахомсъсѣдаашете, съсѣдашете, съсѣдаасте, съсѣдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съсѣдаахѫ, съсѣдахѫ, съсѣдаахѹ, съсѣдахѹсъсѣдааховѣ, съсѣдаховѣсъсѣдаашета, съсѣдашета, съсѣдааста, съсѣдастасъсѣдаашете, съсѣдашете, съсѣдаасте, съсѣдасте
съсѣдат сѧ -съсѣдаѭ сѧ -съсѣдаш сѧ несв За кръв — съсирвам се, ставам гъст тѣло бо вь стѹдень въпадъ. ꙁапрьва ѹбо вьсе оснꙗтъ. съсѣдаѭшт сꙙ крьв. потомъ въꙁмѫштатъ сꙙ.  въскꙑптъ С 89.15 Изч С Гр πήγνυμαι Нвб съсядам се диал НГер НТ ЕтМл