Исторически речник
съвъсхꙑтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвъсхꙑттсъвъсхꙑщѫ, съвъсхꙑщѹсъвъсхꙑтшсъвъсхꙑттъ, съвъсхꙑтть, съвъсхꙑттсъвъсхꙑтмъ, съвъсхꙑтмь, съвъсхꙑтм, съвъсхꙑтмосъвъсхꙑтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвъсхꙑтѧтъ, съвъсхꙑтѧть, съвъсхꙑтѧтсъвъсхꙑтвѣсъвъсхꙑттасъвъсхꙑттесъвъсхꙑтсъвъсхꙑт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвъсхꙑтмъ, съвъсхꙑтмь, съвъсхꙑтмсъвъсхꙑттесъвъсхꙑтвѣсъвъсхꙑттасъвъсхꙑтхъ, съвъсхꙑтхь, съвъсхꙑтхсъвъсхꙑт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвъсхꙑтсъвъсхꙑтхомъ, съвъсхꙑтхомь, съвъсхꙑтхом, съвъсхꙑтхмꙑсъвъсхꙑтстесъвъсхꙑтшѧ, съвъсхꙑтшѫ, съвъсхꙑтша, съвъсхꙑтше, съвъсхꙑтхѫсъвъсхꙑтховѣсъвъсхꙑтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвъсхꙑтстесъвъсхꙑщаахъ, съвъсхꙑщахъ, съвъсхꙑщаахь, съвъсхꙑщахь, съвъсхꙑщаах, съвъсхꙑщахсъвъсхꙑщааше, съвъсхꙑщашесъвъсхꙑщааше, съвъсхꙑщашесъвъсхꙑщаахомъ, съвъсхꙑщахомъ, съвъсхꙑщаахомь, съвъсхꙑщахомь, съвъсхꙑщаахом, съвъсхꙑщахомсъвъсхꙑщаашете, съвъсхꙑщашете, съвъсхꙑщаасте, съвъсхꙑщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвъсхꙑщаахѫ, съвъсхꙑщахѫ, съвъсхꙑщаахѹ, съвъсхꙑщахѹсъвъсхꙑщааховѣ, съвъсхꙑщаховѣсъвъсхꙑщаашета, съвъсхꙑщашета, съвъсхꙑщааста, съвъсхꙑщастасъвъсхꙑщаашете, съвъсхꙑщашете, съвъсхꙑщаасте, съвъсхꙑщасте
съвъсхꙑтт -съвъсхꙑщѫ -съвъсхꙑтш св Похитя, хвана някого с други съвъсхꙑштен бꙑхомъ ꙗко бесловесьн жвот С 108.8 Изч С Гр συναρπάζω Нвб Срв възхитя ОА ВА АК ЕтМл БТР АР РБЕ