Исторически речник
селвестръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
селвестръ, селвестрьселвестраселвестрѹ, селвестровселвестръ, селвестрьселвестраселвестромь, селвестромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
селвестрѣселвестре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
селвестръ м ЛИ Силвестър I — римски папа [314—335 г.]. Пр. на 2 януари мⷺца енѹ҇аⷬ б҃ стааⷢ селвестра папежа рмска А 136b 17 Изч А Гр Σίλβεστρος Нвб Силвестер м ЛИ Силвестров ФИ Силвестра ж ЛИ Силвестрий м ЛИ Силвестриев ФИ СтИл,РЛФИ Силвестрия ’църковен празник, 1 януари, Нова година’ диал НГер