Исторически речник
съставт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съставт сѧсъставлѭ, съставлѧ, съставѧ, съставьѭ, съставлюсъставшсъставтъ, съставть, съставтсъставмъ, съставмь, съставм, съставмосъставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съставѧтъ, съставѧть, съставѧтсъставвѣсъставтасъставтесъставсъстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съставмъ, съставмь, съставмсъставтесъставвѣсъставтасъставхъ, съставхь, съставхсъставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съставовсъставхомъ, съставхомь, съставхом, съставхмꙑсъставстесъставшѧ, съставшѫ, съставша, съставше, съставхѫсъставховѣсъставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съставстесъставлꙗахъ, съставлꙗхъ, съставьꙗхъ, съставлѣахъ, съставлѣхъ, съставѣахъ, съставѣхъ, съставлѧахъ, съставлѧхъ, съставѧахъ, съставѧхъ, съставлꙗахь, съставлꙗхь, съставьꙗхь, съставлѣахь, съставлѣхь, съставѣахь, съставѣхь, съставлѧахь, съставлѧхь, съставѧахь, съставѧхь, съставлꙗах, съставлꙗх, съставьꙗх, съставлѣах, съставлѣх, съставѣах, съставѣх, съставлѧах, съставлѧх, съставѧах, съставѧхсъставлꙗаше, съставлꙗше, съставьꙗше, съставлѣаше, съставлѣше, съставѣаше, съставѣше, съставлѧаше, съставлѧше, съставѧаше, съставѧшесъставлꙗаше, съставлꙗше, съставьꙗше, съставлѣаше, съставлѣше, съставѣаше, съставѣше, съставлѧаше, съставлѧше, съставѧаше, съставѧшесъставлꙗахомъ, съставлꙗхомъ, съставьꙗхомъ, съставлѣахомъ, съставлѣхомъ, съставѣахомъ, съставѣхомъ, съставлѧахомъ, съставлѧхомъ, съставѧахомъ, съставѧхомъ, съставлꙗахомь, съставлꙗхомь, съставьꙗхомь, съставлѣахомь, съставлѣхомь, съставѣахомь, съставѣхомь, съставлѧахомь, съставлѧхомь, съставѧахомь, съставѧхомь, съставлꙗахом, съставлꙗхом, съставьꙗхом, съставлѣахом, съставлѣхом, съставѣахом, съставѣхом, съставлѧахом, съставлѧхом, съставѧахом, съставѧхомсъставлꙗашете, съставлꙗшете, съставьꙗшете, съставлѣашете, съставлѣшете, съставѣашете, съставѣшете, съставлꙗасте, съставлꙗсте, съставьꙗсте, съставлѣасте, съставлѣсте, съставѣасте, съставѣсте, съставлѧасте, съставлѧсте, съставѧасте, съставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съставлꙗахѫ, съставлꙗхѫ, съставьꙗхѫ, съставлѣахѫ, съставлѣхѫ, съставѣахѫ, съставѣхѫ, съставлꙗахѹ, съставлꙗхѹ, съставьꙗхѹ, съставлѣахѹ, съставлѣхѹ, съставѣахѹ, съставѣхѹ, съставлѧахѹ, съставлѧхѹ, съставѧахѹ, съставѧхѹсъставлꙗаховѣ, съставлꙗховѣ, съставьꙗховѣ, съставлѣаховѣ, съставлѣховѣ, съставѣаховѣ, съставѣховѣ, съставлѧаховѣ, съставлѧховѣ, съставѧаховѣ, съставѧховѣсъставлꙗашета, съставлꙗшета, съставьꙗшета, съставлѣашета, съставлѣшета, съставѣашета, съставѣшета, съставлꙗаста, съставлꙗста, съставьꙗста, съставлѣаста, съставлѣста, съставѣаста, съставѣста, съставлѧаста, съставлѧста, съставѧаста, съставѧстасъставлꙗашете, съставлꙗшете, съставьꙗшете, съставлѣашете, съставлѣшете, съставѣашете, съставѣшете, съставлꙗасте, съставлꙗсте, съставьꙗсте, съставлѣасте, съставлѣсте, съставѣасте, съставѣсте, съставлѧасте, съставлѧсте, съставѧасте, съставѧсте
съставт сѧ -съставлѭ сѧ -съставш сѧ св Възникна, появя се дьньсь мала ѹтварь въ ѹтвар състав сꙙ. дьнесь кръмнкъ ловѣьскъ. добраꙗ ѹсел҄енꙑѧ првесла. жвотъ вьсѣхъ. жвотъ старѣшньствѹѩ С 429.11 Изч С Гр συνίσταμαι Вж. при съставт Нвб