Исторически речник
съраꙁѹмѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съраꙁѹмѣн, съраꙁѹмѣньсъраꙁѹмѣнꙗ, съраꙁѹмѣна, съраꙁѹмѣньꙗсъраꙁѹмѣню, съраꙁѹмѣнѹ, съраꙁѹмѣньюсъраꙁѹмѣнмь, съраꙁѹмѣньмь, съраꙁѹмѣнмъ, съраꙁѹмѣньмъ, съраꙁѹмѣнмь, съраꙁѹмѣнмъсъраꙁѹмѣн, съраꙁѹмѣнь, съраꙁѹмѣнсъраꙁѹмѣнꙗ, съраꙁѹмѣна, съраꙁѹмѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съраꙁѹмѣн, съраꙁѹмѣнь, съраꙁѹмѣнесъраꙁѹмѣнмъ, съраꙁѹмѣньмъ, съраꙁѹмѣнмь, съраꙁѹмѣньмь, съраꙁѹмѣнмъ, съраꙁѹмѣнмь, съраꙁѹмѣномъ, съраꙁѹмѣнамъсъраꙁѹмѣн, съраꙁѹмѣнь, съраꙁѹмѣн, съраꙁѹмѣнмсъраꙁѹмѣнхъ, съраꙁѹмѣньхъ, съраꙁѹмѣнхь, съраꙁѹмѣньхь, съраꙁѹмѣнхъ, съраꙁѹмѣнхьсъраꙁѹмѣн, съраꙁѹмѣньсъраꙁѹмѣню, съраꙁѹмѣнѹ, съраꙁѹмѣнью
NnDu
съраꙁѹмѣнма, съраꙁѹмѣньма, съраꙁѹмѣнма, съраꙁѹмѣнма
съраꙁѹмѣнь -ꙗ ср Осъзнаване, осмисляне, схващане ꙁбꙑвьш елнъскꙑѧ. на съраꙁѹмѣн прѣславьнѣ събꙑвꙿшхъ сꙙ о н҄ею. прдошꙙ тѣхъ вдц.  славьꙗхѫ о всѣхъ ба С 569.1 Изч С съраꙁѹмѣн Нвб Срв споразумение ОА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР споразумяване НГер ЕтМл