Исторически речник
сверѣпъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сверѣпъ, сверѣпьсверѣпасверѣпѹсверѣпъ, сверѣпьсверѣпасверѣпомь, сверѣпомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сверѣпѣсверѣпе, сверѣпꙑсверѣпсверѣпъ, сверѣпьсверѣпомъ, сверѣпомьсверѣпꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сверѣпꙑсверѣпѣхъ, сверѣпѣхьсверѣпасверѣпѹсверѣпомасверѣпо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сверѣпасверѣпѹсверѣпосверѣпасверѣпомь, сверѣпомъсверѣпѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сверѣпасверѣпъ, сверѣпьсверѣпомъ, сверѣпомьсверѣпасверѣпꙑсверѣпѣхъ, сверѣпѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сверѣпѣсверѣпѹсверѣпомасверѣпасверѣпꙑ, сверѣпѫсверѣпѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сверѣпѫ, сверѣпѹсверѣпоѭ, сверѣпоѫ, сверѣпоѧ, сверѣпоюсверѣпѣсверѣпꙑсверѣпъ, сверѣпьсверѣпамъ, сверѣпамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сверѣпꙑсверѣпамсверѣпахъ, сверѣпахьсверѣпѣсверѣпѹсверѣпама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сверѣпꙑ, сверѣпꙑ, сверѣпосверѣпаго, сверѣпаего, сверѣпааго, сверѣпаго, сверѣпого, сверѣпога, сверѣпгосверѣпѹмѹ, сверѣпѹемѹ, сверѣпѹѹмѹ, сверѣпѹмѹ, сверѣпоомѹ, сверѣпомѹ, сверѣпоѹмѹ, сверѣпмѹсверѣпꙑ, сверѣпꙑ, сверѣпосверѣпаго, сверѣпаего, сверѣпааго, сверѣпаго, сверѣпого, сверѣпога, сверѣпгосверѣпꙑмь, сверѣпꙑмь, сверѣпꙑмъ, сверѣпꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сверѣпѣмь, сверѣпѣемь, сверѣпѣѣмь, сверѣпѣамь, сверѣпѣмь, сверѣпѣмъ, сверѣпѣемъ, сверѣпѣѣмъ, сверѣпѣамъ, сверѣпѣмъ, сверѣпомь, сверѣпомъсверѣпꙑ, сверѣпꙑ, сверѣпосверѣпсверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхь, сверѣпꙑхь, сверѣпѣхъ, сверѣпѣхьсверѣпꙑмъ, сверѣпꙑмъ, сверѣпꙑмь, сверѣпꙑмь, сверѣпѣмъ, сверѣпѣмьсверѣпꙑѧ, сверѣпꙑꙗ, сверѣпꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сверѣпꙑм, сверѣпꙑмсверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхь, сверѣпꙑхьсверѣпаꙗ, сверѣпаа, сверѣпаѣсверѣпѹю, сверѣпоюсверѣпꙑма, сверѣпꙑмасверѣпо, сверѣпое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сверѣпаго, сверѣпаего, сверѣпааго, сверѣпаго, сверѣпого, сверѣпога, сверѣпгосверѣпѹмѹ, сверѣпѹемѹ, сверѣпѹѹмѹ, сверѣпѹмѹ, сверѣпоомѹ, сверѣпомѹ, сверѣпоѹмѹ, сверѣпмѹсверѣпо, сверѣпоесверѣпаго, сверѣпаего, сверѣпааго, сверѣпаго, сверѣпого, сверѣпога, сверѣпгосверѣпꙑмь, сверѣпꙑмь, сверѣпꙑмъ, сверѣпꙑмъсверѣпѣмь, сверѣпѣемь, сверѣпѣѣмь, сверѣпѣамь, сверѣпѣмь, сверѣпѣмъ, сверѣпѣемъ, сверѣпѣѣмъ, сверѣпѣамъ, сверѣпѣмъ, сверѣпомь, сверѣпомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сверѣпо, сверѣпоесверѣпаꙗ, сверѣпаа, сверѣпаѣ, сверѣпаѧсверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхь, сверѣпꙑхь, сверѣпѣхъ, сверѣпѣхьсверѣпꙑмъ, сверѣпꙑмъ, сверѣпꙑмь, сверѣпꙑмь, сверѣпѣмъ, сверѣпѣмьсверѣпаꙗ, сверѣпаа, сверѣпаѣ, сверѣпаѧсверѣпꙑм, сверѣпꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхь, сверѣпꙑхьсверѣпѣсверѣпѹю, сверѣпоюсверѣпꙑма, сверѣпꙑмасверѣпаꙗ, сверѣпаа, сверѣпаѣ, сверѣпаѧсверѣпꙑѧ, сверѣпꙑꙗ, сверѣпѫѭ, сверѣпꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сверѣпѣ, сверѣпосверѣпѫѭ, сверѣпѹю, сверѣпоѭ, сверѣпоюсверѣпѫѭ, сверѣпоѫ, сверѣпоѧ, сверѣпоюсверѣпѣсверѣпꙑѧ, сверѣпꙑꙗ, сверѣпꙑесверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхъ, сверѣпѣхъ, сверѣпꙑхь, сверѣпꙑхь, сверѣпѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сверѣпꙑмъ, сверѣпꙑмъ, сверѣпѣмъ, сверѣпꙑмь, сверѣпꙑмь, сверѣпѣмьсверѣпꙑѧ, сверѣпꙑꙗ, сверѣпꙑесверѣпꙑм, сверѣпꙑмсверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхъ, сверѣпꙑхь, сверѣпꙑхьсверѣпѣсверѣпѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сверѣпꙑма, сверѣпꙑмасверѣпѣ, сверѣпѣшсверѣпѣшасверѣпѣшѹ, сверѣпѣшюсверѣпѣсверѣпѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сверѣпѣшемь, сверѣпѣшемъсверѣпѣшсверѣпѣсверѣпѣше, сверѣпѣшсверѣпѣшь, сверѣпѣшъсверѣпѣшемъ, сверѣпѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сверѣпѣшѧсверѣпѣшсверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхьсверѣпѣшасверѣпѣшѹ, сверѣпѣшюсверѣпѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сверѣпѣе, сверѣпѣ, сверѣпѣшесверѣпѣшасверѣпѣшѹ, сверѣпѣшюсверѣпѣе, сверѣпѣ, сверѣпѣшесверѣпѣшасверѣпѣшемь, сверѣпѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сверѣпѣшсверѣпѣе, сверѣпѣсверѣпѣша, сверѣпѣшсверѣпѣшь, сверѣпѣшъсверѣпѣшемъ, сверѣпѣшемьсверѣпѣша, сверѣпѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сверѣпѣшсверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхьсверѣпѣшсверѣпѣшѹ, сверѣпѣшюсверѣпѣшемасверѣпѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сверѣпѣшѧ, сверѣпѣшѫ, сверѣпѣшесверѣпѣшсверѣпѣшѫ, сверѣпѣшѧ, сверѣпѣшѹсверѣпѣшеѭ, сверѣпѣшеѫ, сверѣпѣшеѧ, сверѣпѣшеюсверѣпѣшсверѣпѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сверѣпѣшѧ, сверѣпѣшѫ, сверѣпѣшесверѣпѣшь, сверѣпѣшъсверѣпѣшамъ, сверѣпѣшамьсверѣпѣшѧ, сверѣпѣше, сверѣпѣшѫсверѣпѣшамсверѣпѣшахъ, сверѣпѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сверѣпѣшсверѣпѣшѹ, сверѣпѣшюсверѣпѣшамасверѣпѣ, сверѣпѣшсверѣпѣшаго, сверѣпѣшаего, сверѣпѣшааго, сверѣпѣшагосверѣпѣшѹмѹ, сверѣпѣшѹемѹ, сверѣпѣшѹѹмѹ, сверѣпѣшѹмѹ, сверѣпѣшюмѹ, сверѣпѣшюемѹ, сверѣпѣшюѹмѹ, сверѣпѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сверѣпѣсверѣпѣшаго, сверѣпѣшаего, сверѣпѣшааго, сверѣпѣшагосверѣпѣшмь, сверѣпѣшмь, сверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмъсверѣпѣшмь, сверѣпѣшмь, сверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмъсверѣпѣсверѣпѣше, сверѣпѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхь, сверѣпѣшхьсверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмьсверѣпѣшѧѧ, сверѣпѣшее, сверѣпѣшѫѫсверѣпѣшм, сверѣпѣшмсверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхьсверѣпѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сверѣпѣшѹю, сверѣпѣшююсверѣпѣшма, сверѣпѣшмасверѣпѣе, сверѣпѣ, сверѣпѣшее, сверѣпѣшесверѣпѣшаго, сверѣпѣшаего, сверѣпѣшааго, сверѣпѣшагосверѣпѣшѹмѹ, сверѣпѣшѹемѹ, сверѣпѣшѹѹмѹ, сверѣпѣшѹмѹ, сверѣпѣшюмѹ, сверѣпѣшюемѹ, сверѣпѣшюѹмѹ, сверѣпѣшюмѹсверѣпѣе, сверѣпѣ, сверѣпѣшее, сверѣпѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сверѣпѣшаго, сверѣпѣшаего, сверѣпѣшааго, сверѣпѣшагосверѣпѣшмь, сверѣпѣшмь, сверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмъсверѣпѣшмь, сверѣпѣшмь, сверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмъсверѣпѣе, сверѣпѣ, сверѣпѣшее, сверѣпѣшесверѣпѣшаꙗ, сверѣпѣшаѣ, сверѣпѣшаѧсверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхь, сверѣпѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмьсверѣпѣшаꙗ, сверѣпѣшаѣ, сверѣпѣшаѧсверѣпѣшм, сверѣпѣшмсверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхьсверѣпѣшсверѣпѣшѹю, сверѣпѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сверѣпѣшма, сверѣпѣшмасверѣпѣшꙗ, сверѣпѣшѣ, сверѣпѣшаꙗсверѣпѣшѧѧ, сверѣпѣшѧѩ, сверѣпѣшѫѫ, сверѣпѣшаѧ, сверѣпѣшее, сверѣпѣшеѥсверѣпѣшсверѣпѣшѫѫ, сверѣпѣшѫѭ, сверѣпѣшѧѧ, сверѣпѣшѧѩ, сверѣпѣшююсверѣпѣшѫѫ, сверѣпѣшѫѭ, сверѣпѣшѧѧ, сверѣпѣшѧѩ, сверѣпѣшюю, сверѣпѣшеѭ, сверѣпѣшеѫ, сверѣпѣшеѧ, сверѣпѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сверѣпѣшсверѣпѣшꙗ, сверѣпѣшѣсверѣпѣшѧѧ, сверѣпѣшѧѩ, сверѣпѣшѫѫ, сверѣпѣшаѧ, сверѣпѣшее, сверѣпѣшеѥсверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхь, сверѣпѣшхьсверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмъ, сверѣпѣшмь, сверѣпѣшмьсверѣпѣшѧѧ, сверѣпѣшѧѩ, сверѣпѣшѫѫ, сверѣпѣшаѧ, сверѣпѣшее, сверѣпѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сверѣпѣшм, сверѣпѣшмсверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхъ, сверѣпѣшхь, сверѣпѣшхьсверѣпѣшсверѣпѣшѹю, сверѣпѣшююсверѣпѣшма, сверѣпѣшма
сверѣпъ -ꙑ прил 1. Див, непокорен, буен гоже конꙗ люта сѫшта  сверѣпа  напраснва. мъ свома рѫкама стъ бж съ цѣлѣвъшмъ господномъ въпрꙙже въ жрънъв С 565.6 Образно. дьвѣма кꙑма лѫкавома. отъ саврꙑ ... страшꙿномъ въꙁоромъ.  сверѣба [погр. вм. сверѣпꙑ] власꙑ мѫшта С 40.12—13 2. Свиреп, който проявява ярост, жесток агрколаѹ сверѣпъ бо с льстецъ С 71.18 гда же слꙑша велавꙑ онъ  сверѣпꙑ ... прѣвъꙁвьрѣвъ ꙗростѭ. съматраше ко б прмꙑшл҄ен ꙁобрѣст. да б длъгѫ  лютѫ мꙿ. сътворлъ съмрьть С 88.27 ѹклонвѣ сꙙ отъ сего пѫт. да не сьрѣтена бѫдевѣ сверѣпꙑм ѩꙁꙑкꙑ С 472.12 Образно. мꙙ тво прꙁовемъ ... ходꙙ по морѹ акꙑ по сѹхѹ.  сверѣпꙑмъ влънамъ помаꙗнмъ рѫкꙋ твоею кротꙙ С 77.8—9 С Гр ἄγριος ἀγριαινόμενος ὠμότατος ἀνήμερος βάρβαρος Нвб свиреп ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА