Исторически речник
спѣшьно  
спѣшьно нареч Благосклонно, охотно, усърдно вꙿс обрѣменен тѧготоѭ. хъ вꙑ ꙁоветъ спѣшъно. вьспрмѣте го.  брѣмѧ мое легъкое СЕ 85b 17 ѡтврѣсѧ сѧ двьр покаанью. тъцѣмъ спѣшъно. хъ бо нꙑ ꙁоветъ прсно СЕ 98а 6 Изч СЕ Гр προϑύμως спѣшъно Нвб спешно Срв спешен прил ОА ВА ЕтМл БТР АР ЕА