Исторически речник
съжежень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съжежен, съжеженьсъжеженꙗ, съжежена, съжеженьꙗсъжеженю, съжеженѹ, съжеженьюсъжеженмь, съжеженьмь, съжеженмъ, съжеженьмъ, съжеженмь, съжеженмъсъжежен, съжежень, съжеженсъжеженꙗ, съжежена, съжеженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съжежен, съжежень, съжеженесъжеженмъ, съжеженьмъ, съжеженмь, съжеженьмь, съжеженмъ, съжеженмь, съжеженомъ, съжеженамъсъжежен, съжежень, съжежен, съжеженмсъжеженхъ, съжеженьхъ, съжеженхь, съжеженьхь, съжеженхъ, съжеженхьсъжежен, съжеженьсъжеженю, съжеженѹ, съжеженью
NnDu
съжеженма, съжеженьма, съжеженма, съжеженма
съжежень -ꙗ ср Изгаряне, унищожаване чрез огън ꙁълодѣ бо ѹалꙿ. прѧ сѫдъ подобьнъ тебѣ кѹпьно съ препостомъ. смрадъ бо съжеженꙗ ю ште въ ноꙁдрехъ мохъ стъ С 198.20 Изч С Гр καῦσις съжежен Нвб Срв съжежа св диал ВА НТ сожежа св диал ДА