Исторически речник
сꙑропѹстьнъ  
сꙑропѹстьнъ -ꙑ прил. недѣлꙗ сꙑропѹстьнаꙗ κυριακὴ τῆς τυροφάγου Сиропустна неделя — според установената църковна практика неделята непосредствено преди Великия пост, в която се заговява от мляко, млечни произведения и яйца; Заговезни СЛ(Ꙍ́)ВꙌ СТГꙌ И́ꙌАНА ꙀЛАТꙌꙊ́СТАГꙌ ⸱ В НЕ(ДЕ) | сыропоустьнѫ ⸱ ѡ̇͠е блⷭви. Златоуст 121б неⷣ҇ съⷬ҇пѹⷭ҇наа. евⷸ҇а ѿ маⷴ҇ глⷡ҇а к҃а҃ А 73d 23 неⷣ҇ сꙑропꙋсⷩ҇ть. памⷮ҇ вав(...)нꙋ леву. алеⷼ҇. глⷭ҇а ҃ псꙑ ꙁлѣ евⷢ҇а ѿ҇ маⷴ҇ глⷡ҇а м҃д҃ СК 72b 14 неⷣ҇. сꙑропоⷭ. в нѫже бꙑваетъ памѧтъ. влавѣнѹ патрархѹ.  лъвѹ. папежѹ рмъскѹ.  благовѣрнꙑма црема маркѣнѹ.  пѹлхере. пѣⷩ҇ глⷭ҇а Е 4б 15 сѫбота сꙑропѹстьнаꙗ σάββατον τῆς τυροφάγου Сиропустна събота; съботата от Сиропустната седмица сѫⷠ҇ съⷬ҇пѹⷭ҇наⷶ҇. евⷸ҇а ѿ маⷮ҇ глⷡ҇а к҃б҃ А 73а 1 (сѫⷠ҇ сꙑропꙋсⷩ҇ть) евⷢ҇а ѿ҇ маⷴ҇ гⷡ҇ мв СК 71b 4 сѫⷠ҇. сꙑрⷪпѹⷭ. проⷦ҇. глⷭ҇а. ҃. помолте сѧ  въꙁда. стⷯ. ꙁнаемъ естъ въ юде. к рмѣноⷨ҇ Е 4а 4 Изч А СК Е съропѹстьнъ сꙑропꙋстьнъ Нвб сиропустен църк. ВА ЕтМл БТР