Исторически речник
срьдьцевѣдьць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
срьдьцевѣдьць, срьдьцевѣдьцъ, срьдьцевѣдець, срьдьцевѣдецъсрьдьцевѣдьца, срьдьцевѣдъца, срьдьцевѣдцасрьдьцевѣдьцѹ, срьдьцевѣдьцю, срьдьцевѣдъцѹ, срьдьцевѣдъцю, срьдьцевѣдцѹ, срьдьцевѣдцюсрьдьцевѣдьць, срьдьцевѣдьцъ, срьдьцевѣдець, срьдьцевѣдецъсрьдьцевѣдьца, срьдьцевѣдъца, срьдьцевѣдцасрьдьцевѣдьцемь, срьдьцевѣдьцемъ, срьдьцевѣдцемь, срьдьцевѣдцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
срьдьцевѣдьц, срьдьцевѣдъц, срьдьцевѣдцсрьдьцевѣдье, срьдьцевѣдесрьдьцевѣдьц, срьдьцевѣдъц, срьдьцевѣдцсрьдьцевѣдьць, срьдьцевѣдьцъ, срьдьцевѣдець, срьдьцевѣдецъсрьдьцевѣдьцемъ, срьдьцевѣдьцемь, срьдьцевѣдъцемъ, срьдьцевѣдъцемь, срьдьцевѣдцемъ, срьдьцевѣдцемьсрьдьцевѣдьцѧ, срьдьцевѣдьцѫ, срьдьцевѣдьце, срьдьцевѣдъцѧ, срьдьцевѣдъцѫ, срьдьцевѣдцѧ, срьдьцевѣдцѫ, срьдьцевѣдце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
срьдьцевѣдьц, срьдьцевѣдъц, срьдьцевѣдцсрьдьцевѣдьцхъ, срьдьцевѣдьцхь, срьдьцевѣдъцхъ, срьдьцевѣдъцхь, срьдьцевѣдцхъ, срьдьцевѣдцхьсрьдьцевѣдьца, срьдьцевѣдъца, срьдьцевѣдцасрьдьцевѣдьцѹ, срьдьцевѣдьцю, срьдьцевѣдъцѹ, срьдьцевѣдъцю, срьдьцевѣдцѹ, срьдьцевѣдцюсрьдьцевѣдьцема, срьдьцевѣдъцема, срьдьцевѣдцема
срьдьцевѣдьць м Сърцеведец, сърцевед; лице, което познава тайните на сърцето нъ отъ себе раꙁѹмѣвъ срьдьцевѣдьць бо сꙑ вѣстъ же въ ловѣцѣ С 404.15 Изч С Калка от гр καρδιογνώστης Нвб сърцеведец книж ОА АК ЕтМл БТР АР ЕА Срв сърцевед, сърцеведка