Исторически речник
сънскат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънскатсънскаѭ, сънскаѫ, сънскаѧ, сънскаюсънскаш, сънскаеш, сънскаашсънскатъ, сънскаетъ, сънскаатъ, сънскать, сънскаеть, сънскаать, сънскат, сънскает, сънскаатсънскамъ, сънскаемъ, сънскаамъ, сънскамь, сънскаемь, сънскаамь, сънскам, сънскаем, сънскаам, сънскамо, сънскаемо, сънскаамосънскате, сънскаете, сънскаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сънскаѭтъ, сънскаѫтъ, сънскаѧтъ, сънскаютъ, сънскаѭть, сънскаѫть, сънскаѧть, сънскають, сънскаѭт, сънскаѫт, сънскаѧт, сънскаютсънскавѣ, сънскаевѣ, сънскаавѣсънската, сънскаета, сънскаатасънскате, сънскаете, сънскаатесънскасънска
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сънскамъ, сънскамь, сънскамсънскатесънскавѣсънскатасънскахъ, сънскахь, сънскахсънска
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънскасънскахомъ, сънскахомь, сънскахом, сънскахмꙑсънскастесънскашѧ, сънскашѫ, сънскаша, сънскаше, сънскахѫсънскаховѣсънскаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънскастесънскаахъ, сънскахъ, сънскаахь, сънскахь, сънскаах, сънскахсънскааше, сънскашесънскааше, сънскашесънскаахомъ, сънскахомъ, сънскаахомь, сънскахомь, сънскаахом, сънскахомсънскаашете, сънскашете, сънскаасте, сънскасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сънскаахѫ, сънскахѫ, сънскаахѹ, сънскахѹсънскааховѣ, сънскаховѣсънскаашета, сънскашета, сънскааста, сънскастасънскаашете, сънскашете, сънскаасте, сънскасте
сънскат -сънскаѭ -сънскаш несв Придобивам, припечелвам, спечелвам добраа бо дѣѣнѣ трѹдомь сънскаѭтъ сѧ СЕ 87а 4 сънскат сѧ Изч СЕ Гр κτάομαι Нвб Срв искам ’търся да намеря, да придобия нещо’