Исторически речник
съкрꙑт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкрꙑт сѧсъкрꙑѭ, съкрꙑѫ, съкрꙑѧ, съкрꙑюсъкрꙑш, съкрꙑешсъкрꙑтъ, съкрꙑетъ, съкрꙑть, съкрꙑеть, съкрꙑт, съкрꙑетсъкрꙑмъ, съкрꙑемъ, съкрꙑмь, съкрꙑемь, съкрꙑм, съкрꙑем, съкрꙑмо, съкрꙑемосъкрꙑте, съкрꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкрꙑѭтъ, съкрꙑѫтъ, съкрꙑѧтъ, съкрꙑютъ, съкрꙑѭть, съкрꙑѫть, съкрꙑѧть, съкрꙑють, съкрꙑѭт, съкрꙑѫт, съкрꙑѧт, съкрꙑютсъкрꙑвѣ, съкрꙑевѣсъкрꙑта, съкрꙑетасъкрꙑте, съкрꙑетасъкрꙑ, съкрꙑ, съкръсъкрꙑ, съкрꙑ, съкръ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкрꙑмъ, съкрꙑꙗмъ, съкрꙑамъ, съкрꙑѣмъ, съкрꙑмь, съкрꙑꙗмь, съкрꙑѣмь, съкрꙑм, съкрꙑꙗм, съкрꙑѣмсъкрꙑте, съкрꙑꙗте, съкрꙑате, съкрꙑѣтесъкрꙑвѣ, съкрꙑꙗвѣ, съкрꙑавѣ, съкрꙑѣвѣсъкрꙑта, съкрꙑꙗта, съкрꙑѣта, съкрꙑатесъкрꙑхъ, съкрꙑхь, съкрꙑхсъкрꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкрꙑсъкрꙑхомъ, съкрꙑхомь, съкрꙑхом, съкрꙑхмꙑсъкрꙑстесъкрꙑшѧ, съкрꙑшѫ, съкрꙑша, съкрꙑше, съкрꙑхѫсъкрꙑховѣсъкрꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкрꙑсте, съкрꙑстасъкрꙑꙗахъ, съкрꙑꙗхъ, съкрꙑаахъ, съкрꙑахъ, съкрꙑꙗахь, съкрꙑꙗхь, съкрꙑаахь, съкрꙑахь, съкрꙑꙗах, съкрꙑꙗх, съкрꙑаах, съкрꙑах, съкрꙑѧхъ, съкрꙑѧхь, съкрꙑѧхсъкрꙑꙗаше, съкрꙑꙗше, съкрꙑааше, съкрꙑаше, съкрꙑѧшесъкрꙑꙗаше, съкрꙑꙗше, съкрꙑааше, съкрꙑаше, съкрꙑѧшесъкрꙑꙗахомъ, съкрꙑꙗхомъ, съкрꙑаахомъ, съкрꙑахомъ, съкрꙑꙗахомь, съкрꙑꙗхомь, съкрꙑаахомь, съкрꙑахомь, съкрꙑꙗахом, съкрꙑꙗхом, съкрꙑаахом, съкрꙑахом, съкрꙑѧхомъ, съкрꙑѧхомь, съкрꙑѧхомсъкрꙑꙗашете, съкрꙑꙗшете, съкрꙑаашете, съкрꙑашете, съкрꙑꙗасте, съкрꙑꙗсте, съкрꙑаасте, съкрꙑасте, съкрꙑѧшете, съкрꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкрꙑꙗахѫ, съкрꙑꙗхѫ, съкрꙑꙗахѹ, съкрꙑꙗхѹ, съкрꙑаахѫ, съкрꙑахѫ, съкрꙑаахѹ, съкрꙑахѹ, съкрꙑѧхѹсъкрꙑꙗаховѣ, съкрꙑꙗховѣ, съкрꙑааховѣ, съкрꙑаховѣ, съкрꙑѧховѣсъкрꙑꙗашета, съкрꙑꙗшета, съкрꙑаашета, съкрꙑашета, съкрꙑꙗаста, съкрꙑꙗста, съкрꙑааста, съкрꙑаста, съкрꙑѧшета, съкрꙑѧстасъкрꙑꙗашете, съкрꙑꙗшете, съкрꙑаашете, съкрꙑашете, съкрꙑꙗасте, съкрꙑꙗсте, съкрꙑаасте, съкрꙑасте, съкрꙑѧшете, съкрꙑѧсте
съкрꙑт сѧ -съкрꙑѭ сѧ -съкрꙑш сѧ св Скрия се, отида на скрито място, изчезна доньдеже свѣтъ мате. вѣрѹте въ свѣта. да снве свѣтѹ бѫдете. с гла с. ꙇ ошедъ съкрꙑ сѧ отъ нхъ М Йо 12.36 З А адаме къде с. кде сꙙ съкрꙑ С 304.16 гласъ тво слꙑшахъ ходꙙштъ въ породѣ  ѹбоꙗхъ сꙙ. ꙗко нагъ смъ  съкрꙑхъ сꙙ С 304.21 сльньцѹ въсходꙙштѹ съкрꙑтъ сꙙ стѣнь С 417. 28 Покрия следите си, скрия сенякъде. вьꙁѧсѧ же камене да връгѫтъ на нь. ꙇс же съкрꙑ сѧ  ꙁде цркве М Йо 8.59 З А М З А С Гр κρύπτομαι Вж. при съкрꙑт Нвб