Исторически речник
сукоморꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сукоморꙗ, сукоморьꙗсукоморѩ, сукоморьѩ, сукоморѫ, сукоморесукомор, сукоморьсукоморѭ, сукоморьѭ, сукоморѫ, сукоморѧ, сукоморю, сукоморѹсукоморѥѭ, сукоморьѥѭ, сукомореѫ, сукомореѧ, сукомореюсукомор, сукоморь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сукоморѥсукоморѩ, сукоморьѩ, сукоморесукомор, сукоморь, сукоморесукоморꙗмъ, сукоморꙗмь, сукоморьꙗмъ, сукоморьꙗмьсукоморꙗм, сукоморьꙗмсукоморꙗхъ, сукоморꙗхь, сукоморьꙗхъ, сукоморьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
сукомор, сукоморьсукоморю, сукоморью, сукоморѹсукоморꙗма, сукоморьꙗма
сукоморꙗ ж Сикомора, вид дърво, смокиня, библейска смоковница  прѣд текъ въꙁлѣꙁе на сѵкоморѭ. да вдтъ і. ѣко тѫдѣ хотѣаше мнѫт М Лк 19.4 Изч М З А От гр συκομορέα сѵкоморꙗ сѵкомарꙗ сѹкомаріꙗ Нвб сикомора остар ВА