Исторически речник
самораст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
саморастсаморастѫ, саморастѹсаморастешсаморастетъ, саморастеть, саморастетсаморастемъ, саморастемь, саморастем, саморастемосаморастете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
саморастѫтъ, саморастѹтъ, саморастѫть, саморастѹть, саморастѫт, саморастѹтсаморастевѣсаморастетасаморастетесаморастсамораст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
саморастѣмъ, саморастѣмь, саморастѣмсаморастѣтесаморастѣвѣсаморастѣтасаморастохъ, саморастохь, саморастохсаморасте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
саморастесаморастохомъ, саморастохомь, саморастохомсаморастостесаморастошѧ, саморастошѫ, саморастоша, саморастошесаморастоховѣсаморастоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
саморастостесаморастѣахъ, саморастѣхъ, саморастѣахь, саморастѣхь, саморастѣах, саморастѣхсаморастѣаше, саморастѣшесаморастѣаше, саморастѣшесаморастѣахомъ, саморастѣхомъ, саморастѣахомь, саморастѣхомь, саморастѣахом, саморастѣхомсаморастѣашете, саморастѣшете, саморастѣасте, саморастѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
саморастѣахѫ, саморастѣхѫ, саморастѣахѹ, саморастѣхѹсаморастѣаховѣ, саморастѣховѣсаморастѣашета, саморастѣшета, саморастѣаста, саморастѣстасаморастѣашете, саморастѣшете, саморастѣасте, саморастѣсте
самораст -саморастѫ -саморастеш несв саморастꙑ прич сег деят αὐτομάτως φυόμενος За растение — саморасъл, който израства сам, без да е посят от някого; диворастящ  объхождааше пѹстꙑн҄ѫ. събранꙗ рад саморастѫщхъ мелагр. отъ н҄хъже кръмꙙтъ сꙙ же въ пѹстꙑн҄і отъходьнц С 289.11 Изч С Нвб самораст ОА ВА Срв саморасъл ОА Дюв саморасляк м ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА самораслица ж НТ