Исторически речник
съблаꙁнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съблаꙁнтсъблажнѭ, съблаꙁнѭ, съблаꙁнѧ, съблаꙁнюсъблаꙁншсъблаꙁнтъ, съблаꙁнть, съблаꙁнтсъблаꙁнмъ, съблаꙁнмь, съблаꙁнм, съблаꙁнмосъблаꙁнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съблаꙁнѧтъ, съблаꙁнѧть, съблаꙁнѧтсъблаꙁнвѣсъблаꙁнтасъблаꙁнтесъблаꙁнсъблаꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съблаꙁнмъ, съблаꙁнмь, съблаꙁнмсъблаꙁнтесъблаꙁнвѣсъблаꙁнтасъблаꙁнхъ, съблаꙁнхь, съблаꙁнхсъблаꙁн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съблаꙁнсъблаꙁнхомъ, съблаꙁнхомь, съблаꙁнхом, съблаꙁнхмꙑсъблаꙁнстесъблаꙁншѧ, съблаꙁншѫ, съблаꙁнша, съблаꙁнше, съблаꙁнхѫсъблаꙁнховѣсъблаꙁнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съблаꙁнстесъблажнѣхъ, съблаꙁнѣахъ, съблажнѧахъ, съблажнѣхь, съблаꙁнѣахь, съблажнѧахь, съблажнѣх, съблаꙁнѣах, съблажнѧахсъблажнѣше, съблаꙁнѣаше, съблажнѧашесъблажнѣше, съблаꙁнѣаше, съблажнѧашесъблажнѣхомъ, съблаꙁнѣахомъ, съблажнѧахомъ, съблажнѣхомь, съблаꙁнѣахомь, съблажнѧахомь, съблажнѣхом, съблаꙁнѣахом, съблажнѧахомсъблажнѣшете, съблаꙁнѣашете, съблажнѣсте, съблаꙁнѣасте, съблажнѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съблажнѣхѫ, съблаꙁнѣахѫ, съблажнѣхѹ, съблаꙁнѣахѹ, съблажнѧахѹсъблажнѣховѣ, съблаꙁнѣаховѣ, съблажнѧаховѣсъблажнѣшета, съблаꙁнѣашета, съблажнѣста, съблаꙁнѣаста, съблажнѧастасъблажнѣшете, съблаꙁнѣашете, съблажнѣсте, съблаꙁнѣасте, съблажнѧасте
съблаꙁнт -съблажнѭ -съблаꙁнш св 1. Съблазня, изкуша, въведа в грях ꙇ же аще съблаꙁнтъ едного отъ малꙑхъ схъ вѣрѹѭштхъ вь мѧ. добрѣе емѹ естъ пае. аще обложѧтъ камень жръновънꙑ о вꙑ его. ꙇ въвръгѫтъ і въ море М Мк 9.42 З 2. Обидя, оскърбя рее емѹ с. ѹбо свободьн сѫтъ снве. нъ да не съблаꙁнмъ хъ. шедъ въ море въвръѕ ѫдцѫ. ꙇ ѭже меш прѣжде рꙑбѫ вьꙁьм  отвръꙁъ ѹста е. ꙇ обрѧштеш статръ. тъ въꙁемъ даждъ мъ ꙁа мѧ  ꙁа сѧ М Мт 17.27 ЗI А СК 3. Прен. Отбия някого от правия път, подмамя ꙁлъѣ сѩ ѹніьженье на кънѩѕѩ іхъ. соблаꙁні ѩ по непрѣходънѣ а не по пѫті СП 106.40 Задържа, спра. ваⷧдꙑко г бе ... ѹкрѣп мꙙ.  съблаꙁні вьсе множьство се. да навꙑкнѫтъ ꙗко блаꙁнꙙтъ сꙙ о н҄хъже вѣрѹѭтъ С 31.17 невдмѣ съблаꙁнт περικλείω ἀορασίᾳ Обградя, обгърна с мрак прде стꙑ мхалъ.  стааго ... доведе бес трѹда на мѣсто. а сѧ съблаꙁні невдмѣ С 31.27—28 М З А СК СП С Гр σκανδαλίζω πλανάω συνδέω съблаꙁніт соблаꙁніт Нвб съблазня [се] ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР