Исторически речник
сльꙁотоьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сльꙁотоьнкъ, сльꙁотоьнкь, сльꙁотоънкъ, сльꙁотоънкь, сльꙁотонкъ, сльꙁотонкьсльꙁотоьнка, сльꙁотоънка, сльꙁотонкасльꙁотоьнкѹ, сльꙁотоънкѹ, сльꙁотонкѹсльꙁотоьнкъ, сльꙁотоьнкь, сльꙁотоънкъ, сльꙁотоънкь, сльꙁотонкъ, сльꙁотонкьсльꙁотоьнка, сльꙁотоънка, сльꙁотонкасльꙁотоьнкомь, сльꙁотоьнкомъ, сльꙁотоънкомь, сльꙁотоънкомъ, сльꙁотонкомь, сльꙁотонкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сльꙁотоьнцѣ, сльꙁотоънцѣ, сльꙁотонцѣсльꙁотоьне, сльꙁотоъне, сльꙁотонесльꙁотоьнц, сльꙁотоънц, сльꙁотонцсльꙁотоьнкъ, сльꙁотоьнкь, сльꙁотоънкъ, сльꙁотоънкь, сльꙁотонкъ, сльꙁотонкьсльꙁотоьнкомъ, сльꙁотоьнкомь, сльꙁотоънкомъ, сльꙁотоънкомь, сльꙁотонкомъ, сльꙁотонкомьсльꙁотоьнкꙑ, сльꙁотоънкꙑ, сльꙁотонкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сльꙁотоьнкꙑ, сльꙁотоънкꙑ, сльꙁотонкꙑсльꙁотоьнцѣхъ, сльꙁотоьнцѣхь, сльꙁотоънцѣхъ, сльꙁотоънцѣхь, сльꙁотонцѣхъ, сльꙁотонцѣхьсльꙁотоьнка, сльꙁотоънка, сльꙁотонкасльꙁотоьнкѹ, сльꙁотоънкѹ, сльꙁотонкѹсльꙁотоьнкома, сльꙁотоънкома, сльꙁотонкома
сльꙁотоьнкъ м Този, който пролива [рони] сълзи, плаче тѣмьже  тꙑ ѧдо. бѫд въ добро брашъно ѣденѣ мѣсто. сѹхоѣдець. въ вноптѣ мѣсто водопца. въ смѣха мѣсто. слъꙁотоьнкъ СЕ 70b 3 Изч СЕ слъꙁотоьнкъ Нвб Срв слъзоточив, сълзоточив прил остар АК